Titanpad упутствоwww.titanpad.com


The Presentation inside:

Slide 0

Titanpad упутство www.titanpad.com Београд, децембар 2011.


Slide 1

                  Titanpad  Место где се заједничким снагама и симултано креирају документа


Slide 2

Titanpad Изглед главне стране са картончићима: Home - основна страна Pads - информације о документима My Account - подешавање имена, мејла, шифре Help - помоћ везана за рад на платформи Admin - место за администратора (прављање новог налога, рад на конфигурацији апликације, рад са шифрама докумената)


Slide 3

Titanpad Радно окружење је поприлично згодно и није компликовано сналазити се у њему. Главни прозор визуелно подсећа на прозор word-a. Са десне стране, постоје два мања прозора. Горњи за позивање пријатеља да погледају документ, и доњи који се користи за четовање са пријатељима са којима се сарађује на документу, пројекту.


Slide 4

Titanpad Када се креира жељени документ, на веома једноставан начин могуће је доделити му улогу јавног или приватног документа у опцији Security, као на слици.


Slide 5

Titanpad у опцији Pad Options могуће је изабрати један од два понуђена облика слова (Normal, Monospaced) и изабрати да ли желите да испред сваког реда текста стоји његов редни број.


Slide 6

Titanpad У картончићу увоз/извоз (Import/Export) који тип фајла желите да увезете у документ (1) Такође можете да извезете креирани документ у неком од понуђених формата (2),(3)


Slide 7

Titanpad Изглед креираног документа "Базе података" извезеног у pdf формат.


Slide 8

Titanpad У картончићу "сачуване промене" (Saved Revisions) могуће је погледати све верзије документа које су постојале до тренутка настанка последње верзије. 


Slide 9

Titanpad Временска трака (Time Slider) је картончић у којем можемо динамички да видимо како се кроз време и број верзија креирао жељени документ. Овде постоје и дугмићи за враћање на почетак креирања документа, али и одлазак на сам крај процеса креирања документа.


Slide 10

Titanpad Изглед прозора за објављивање документа на мрежи и позивање пријатеља путем мејла да деле документ.


Slide 11

Titanpad По завршетку креирања документа, он се складишти у пед листи. Он може бити складиштен My Pads Archived Pads 


Slide 12

Titanpad Поред опције за архивирање документа, постоји и опција која дозвољава само његово читање. Он се налази тик изнад опције за архивирање.


Slide 13

Titanpad Надам се да сте на основу овог кратког упутства могли да упознате Titanpad платформу за креирање докумената. Иван Стојановић


×

HTML:

Ссылка: