ИДЕМО РЕДОМ!


The Presentation inside:

Slide 0

Како да научим придеве треће деклинације??? ОВАКО: Упамтим да трећа деклинација може да буде сугласничка и самогласничка (због основе!). Научим како да разликујем те две основе. Научим наставке. Е! Тек онда учим придеве треће деклинације ИДЕМО РЕДОМ!


Slide 1

Упамтим да трећа деклинација може да буде сугласничка и самогласничка Трећа деклинација је тако подељена због основе. Код неких именица основа завршава сугласником а код неких самогласником, тачније на – i. Добро... И?


Slide 2

Научим да разликујем те две основе! KAKO ??? 1. ПРЕПИШЕМ ПРИМЕРЕ: pes, pedis (стопало) iniectio, iniectionis (ињекција) inspectio, inspectionis (преглед посматрањем) urbs, urbis (град) unguis, unguis (нокат) rete, retis (мрежа) animal, animalis (животиња) cochlear,cochlearis (кашика) dens, dentis (зуб) 2. КОРИСТИМ ЈЕДАН ОД ДАЉЕ НАВЕДЕНИХ НАЧИНА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ


Slide 3

Начини препознавања су: Ако су именице једнакосложне (имају исти број слогова у номинативу и генитиву, нпр. unguis, unguis) онда су самогласничка или – i основа. Ако су именице неједнакосложне (имају различити број слогова у номинативу и генитиву, нпр. dens, dentis) онда у генитиву одбијем наставак – is и погледам како завршава основа. dens, dent – is pes, ped - is Основа завршава на два сугл. Основа завршава на један сугл. АКО ОСНОВА ЗАВРШАВА НА ДВА ИЛИ ВИШЕ СУГЛАСНИКА ОНДА ЈЕ: i основа. АКО ОСНОВА ЗАВРШАВА НА ЈЕДАН СУГЛАСНИК ОНДА ЈЕ: СУГЛАСНИЧКА ОСНОВА


Slide 4

И још: Ако су именице средњег рода и у номинативу завршавају на – e (rete, retis) на – al (animal, animalis) и на – ar (cochlear, cohlearis) припадају – i основи. ПРОЧИТАЈ ЈОШ ЈЕДНОМ ОД ПОЧЕТКА СВЕ ПА НАСТАВИ ДАЉЕ!


Slide 5

Аааааааааааааааааааааааа ...Капираааааамммм! (capio, capere – разумети, схватити)


Slide 6

Ако стварно капираш онда настави даље!


Slide 7

Зато што постоји разлика у промени по падежима Код именица мушког и женског рода једина разлика у промени је генитив множине. Sg. Pl. Nom. pes ped - es Gen. ped – is ped - um Dat. ped – i ped - ibus Acc. ped – em ped - es Voc. Pes ped - es Abl. ped – e ped - ibus ЗАШТО МИ ЈЕ ПОТРЕБНО ДА ЗНАМ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ ОСНОВА? Sg. Pl. Nom. dens dent -es Gen. dent –is dent -ium Dat. dent –I dent -ibus Acc. dent –em dent -es Voc. Dens dent -es Abl. dent –e dent -ibus


Slide 8

Nom. pus pur -a Gen. pur –is pur -um Dat. pur –I pur -ibus Acc. pus pur -a Voc. pus pur -a Abl. pur –e pur -ibus i основа Nom. rete ret -ia Gen. ret -is ret -ium Dat. ret -I ret -ibus Acc. rete ret -ia Voc. rete ret -ia Abl. ret –I ret -ibus Код именица средњег рода разлике су и у једнини и у множини. Нормално, не заборављамо N.A.V. правило. Сугласничка основа


Slide 9

МОГУ ЛИ САД КОНАЧНО ДА НАУЧИМ ТЕ ПРИДЕВЕ ТРЕЋЕ ДЕКЛИНАЦИЈЕ???


Slide 10

АКО СИ СИГУРАН ДА ТИ ЈЕ ОВО ДО САДА ЈАСНО, МОЖЕШ!


Slide 11

ПРИДЕВИ ТРЕЋЕ ДЕКЛИНАЦИЈЕ деле се на: 1. Придеве са три завршетка: m. f. n. saluber, salubris, salubre 2. Придеве са два завршетака m.f. n. frontalis, frontale 3. Придеве са једним завршетком за сва три рода m.f.n. felix recens par


Slide 12

Мењају се као именице треће деклинације – i основе, само што аблатив једнине завршава на – i за сва три рода!!! Nom. felix felic - es Gen. felic – is felic - ium Dat. felic – i felic - ibus Acc. felic – em felic - es Voc. felix felic - es Abl. felic – i felic - ibus Као пример мењамо придев који има исти завршетак за сва три рода. Мушки и женски род мењају се исто а за средњи важи N.A.V. правило! n. m. f. Nom. felix felic - ia Gen. felic – is felic - ium Dat. felic – i felic - ibus Acc. felix felic - ia Voc. felix felic - ia Abl. felic – i felic - ibus


Slide 13

REPETITIO MATER STUDIORUM EST! FELICITER!


×

HTML:

Ссылка: