Имате вебсајт и што да правите со него?


The Presentation inside:

Slide 0

www.e-nevladina.com Имате вебсајт и што да правите со него? е-Маркетинг Вебинар


Slide 1

Мисија Овој вебинар го организиравме за да им покажеме на компаниите во Македонија дека Интернет Маркетингот треба да биде важен дел од маркетингот на секоја компанија. Ќе ви презентираме како ние го искористивме Интернет Маркетингот за промоција на овој настан т.е вебинар и кои резултати ги постигнавме.


Slide 2

Како да ја користите апликацијата Крени рака - Опција која се користи за интеракција со присутните. Поле за прашања - Во овој дел од апликацијата можете да го запишете вашето прашање што ќе биде вклучено во дикусијата по завршување на презентациите Напушти го Вебинарот - Кликнете File >Exit


Slide 3

Агенда Оптимизација: Како да ве најде Google? Промоција Cодржина и контакт со посетители Дискусија Резултати


Slide 4

Оптимизација Промоција Резултати Контакт 1 2 4 3 1 Оптимизација


Slide 5

Дефиниција за SEO??? Оптимизација за пребарувачи претставува зголемување на посетителите на вашата веб страна преку бесплатниот или “органски” начин на пребарување или пак една друга послободна дефиниција би била техники на прилагодување на вашата веб страна според правилата кои што ги имаат поставено Биг-Џ или Џаху или кој и да било пребарувач со цел привлекување на побројна таргетирана публика. Една од причините зашто е добро да се направи оптимизација на вашата веб страна е поради фактот што преку релевантни пребарувања од пребарувачи се добива квалитетен посетител (кој според различни мерила) постои голема веројатност да направи некаква акција на вашата веб страна.


Slide 6

Поделба на SEO –то On-Site SeO Text in here Off-Site SeO -Оптимизација на сајтот или (On-Site Optimisation) 25% -Оптимизација вон сајтот (Off-site optimization) 75% SEO


Slide 7

On-Site Оптимизација Оптимизација на сајтот или (On-Site Optimisation) Content – Содржина Контент или содржината е навистина најглавниот дел од оптимизацијата на сајтот Text in here <font =”verdana”> HTML tekstot <b>личи</b> различно за <i>човек</i> отколку за пребарувач. ХТМЛ текстот личи различно за човек отколку за пребарувач. Хтмл работи кои што е корисно да се знаат се: <b></b> = Здебелено <i></i> = Italik <h1> = Heading 1 <img alt text=”Internet Marketing Agencija”> Google saka 2% Yahoo saka 5% density Густина на зборови


Slide 8

Off-site оптимизација Релевантни линкови Сајтот во длабочина Совети за линкови Колку повеке хтмл странички има толку подобро но тие да имаат линкови кон почетната Совети за линкови Сајтот во длабочина Релевантни линкови DoFollow NoDoFollow Директориуми Партнери на вашиот бизнис сајт Блогосфера Веб 2.0 сајтови Social bookmarking – delicious.com Social networking - facebook.com Social video sharing – youtube.com Social platforms like hubpages, squidoo Micro blogging - Twitter Wikis - wikispaces.com Answers sites etc. answers.yahoo.com Article submition RSS submition Yahoo, google msn groups Press releases Paid links Niche Forums


Slide 9

Google heat мапа Платени резултати (Adwords) Природни/органски резултати


Slide 10

Развивање на македонскиот пазар Сеуште македонскиот пазар односно веб страни се во почетна форма на оптимизација за пребарувачи. Поради недостатокот на конкуренција сите имаат чувство дека направиле нешто добро а всушност немањето на конкуренција за одредени зборови ги исфрла на првите неколку места во Гугл или Јаху. Овој вебинар нека биде почеток на размислувањето дека и на вашата веб страна треба да се поработи да се зграпчи што е можно повеќе посетители а со самото тоа и повеке конверзии и продадени работи.


Slide 11

Оптимизација Промоција Резултати Контакт 1 2 4 3 2 Промоција


Slide 12

Дефиниција “Интернет маркетинг, исто така познато како веб маркетинг, онлајн маркетинг или е-маркетинг е маркетинг за производи и услуги на интернет. “


Slide 13

Зошто Интернет Маркетинг? Големина на пазарот(50% од населението постаро од 15 години т.е 833 410 жители, 437.420 профили на Facebook од Македонија) Цена( буџетот за нашата кампања која траеше 10 дена изнесува 5000 денари) Таргетирање (многу опции за таргетирање на дефинираниот сегмент) Резултати (лесно и едноставно мерење на постигнатите резултати)


Slide 14

Facebook реклама http://www.facebook.com/advertising/


Slide 15

Е-mail Маркетинг http://www.mailchimp.com/


Slide 16

Google Adwords http://www.google.com/adwords


Slide 17

Оптимизација Промоција Резултати Контакт 1 2 4 3 3 Контакт


Slide 18

Дефиниција “Call to action, т.е предизвикајте го посетитлот да превземе некоја акција, додека го разгледува вашиот сајт. “


Slide 19

Што се е call to action? Регистрација Оставање на е-пошта Пополнување на анкета Нарачка Телефонски позив Oф лајн продажба Итн...


Slide 20

Оптимизација Промоција Резултати Контакт 1 2 4 3 4 Резултати


Slide 21

Резултати Број на регистрирани учесници: 265 Претставници на компании 81% Студенти 16% неодредени 3% Од каде дознале за вебинарот: Facebook 149 57.75% Google 16 6.20% Twitter 35 13.57% E-mail 43 16.67% Blog 15 5.81%


Slide 22

www.e-nevladina.com Ви благодариме на вниманието!


×

HTML:

Ссылка: