Адјувантна Терапија


The Presentation inside:

Slide 0

Адјувантна Терапија во Инфектологијата


Slide 1

Профил на компаниите HealthAid™ е еден од најпознатите производители на ортомолекуларни нутрицевтски препарати во Велика Британија и САД. Компанијата е основана во 1982 година, а сегашното портфолио ? се состои од преку 450 продукти, на македонскиот пазар се присутни со 60. Компанијата Демакс Нова е формирана во 2002 година, делува како партнер на познати светски брендови од областа на ортомолекуларната медицина, меѓу нив и HealthAid™.


Slide 2

HealthAid™ е глобално признаена компанија со силно интернационално присуство во преку 70 држави на сите континенти. Демакс Нова во моментов е партнер на HealthAid™ во Македонија, Бугарија, Србија, Хрватска, Словенија, Романија и Украина. Профил на компаниите


Slide 3

Ортомолекуларна медицина Орто на грчки значи вистинско, правилно. Поимот “ортомолекуларна” е кованица на Линус Паулинг и значи “вистински молекули во вистински дози”. Институтот во Орегон е основан во 1973 година од страна на Линус Паулинг, единствениот кој кога и да било добил 2 самостојни Нобелови награди (хемија, 1954; мир, 1962). Тој заклучил дека витамините и другите микро-нутриенти имаат значајна улога во подобрување на човечкото здравје и превенција на хронични болести. Теоријата на Паулинг доведува до клиничка употреба на специфични нутрицевтски препарати како облик на хемопревенција.


Slide 4

Serrapeptase протеолитички ензим со силно анти-инфламаторно дејство


Slide 5

Serratia & Serrapeptase Серапептаза е 50-kDa тешка алкална металопротеаза која делува преку активација на Хагемановиот фактор каликреин-кинин системите кај цицачи и директно ги модулира IgG и IgA имунолошките фактори како и регулаторните протеини ?-2-макроглобулин, ?-2-антиплазмин и антитромбин III. Првобитно изолирана од Serratia marcescens, бактерија која живее во стомакот на свилената буба, денес се добива преку ферментација на екстракти од Serratia E-15, Aspergillus oryzae и Aspergillus melleus.


Slide 6

Историјат Пред 40 години јапонските биохемичари откриле дека овој ензим може да има многу широк спектар на бенефит за здравјето на луѓето. Ензимот го разјадува односно раствора секое неживо ткиво, вклучувајќи крвни коагулуми, цисти и артериски плак. Се користи за третман на најразлични состојби, вклучувајќи истегнати и скинати лигаменти, постоперативен едем, венска тромбоза, инфекции на уво, нос и грло како и атеросклероза.


Slide 7

Механизам на дејство Серапептаза ги разјадува (раствора) неживите ткива, крвни коагулуми, цисти, артериски плак и секое воспалително ткиво. Серапептаза е антиинфламаторен, протеолитички ензим кој нема инхибиторен ефект на простагландините и оттука нема гастроинтестинални несакани ефекти. Серапептаза делува преку три главни механизми: 1. Го смирува воспалението преку разводнување на течностите формирани по повредата и олеснувајќи го нивното дренирање. 2. Помага за намалување на болката преку инхибиција на медијаторите на болка, пред с? брадикининот. 3. Го разбива фибринот и сите други неживи ткива без притоа да ги повреди живите ткива. Ова е механизмот преку кој ги отстранува атероматозните плаки без да го оштети внатрешниот ѕид на артериите.


Slide 8

Индикации Подршка на антибиотската терапија Цистит Хепатит Перипростетични инфекции Апсцеси ОРЛ проблеми: синузити, хронични инфекции на уво


Slide 9

Клинички Студии Microb Pathog. 2008 Jul;45(1):45-52. Protease treatment affects both invasion ability and biofilm formation in Listeria monocytogenes. Longhi C, et al. Бидејќи контролата на инвазијата на клетките од домаќинот потенцијално може да го попречи ширењето на Listeria, ги испитавме ефектите на третман со протеаза врз способноста на L. monocytogenes да формира биофилм. Третманот на L. monocytogenes со SPEP ја намали нејзината способност да формира биофилм и нашите податоци сугерираат дека овој природен ензим може да ја превенира иницијалната атхезија на L. monocytogenes во дигестивниот систем. Antimicrob Agents Chemother. 1993 Dec;37(12):2618-21. Proteolytic enzymes: a new treatment strategy for prosthetic infections? Selan L, et al. Помеѓу разните механизми за бактериска резистенција на антибиотици, формирањето биофилм е еден од најраспространетите. Овој механизам е најчестата причина за неуспех во третманот на инфекции на ендопротези. Презентираме податоци кои сугерираат дека Serratiopeptidase може значајно да ја засили активноста на антибиотици врз биофилмот и да спречи формирање на биофилм.


Slide 10

Дозирање и начин на употреба Активноста на ензимот се мери во интернационални единици и клинички студии потврдуваат дека 10 mg Серапептаза се еднакви на 20,000 единици ензимска активност. Една таблета од Серапептазата на HealthAid™ содржи висока доза од 30 mg односно 60.000 интернационални единици Препорачаната доза е од 10 до 30 mg дневно. За превенција, 10 mg на ден. За артрит, синузит, фиброцистична болест, бронхит и кардиоваскуларни тегоби, 20 mg дневно. За болка, се почнува со 10 mg дневно и се зголемува до 20 mg по потреба. За повреда, траума или постоперативно лекување, 30 mg дневно, потоа се намалува на 20 mg дневно додека траат болката и отокот. Серапептаза се зема на гладно, односно барем 2 часа пред јадење и потоа не смее да се зема храна барем уште половина час. Цена: 600 денари.


Slide 11

Livercare®


Slide 12

Куркумин Curcuma longa е повеќегодишно растение кое припаѓа на семејството Zingiberaceae (ѓумбири). Сушена Curcuma longa e основа за зачинот turmeric, состојката која му ја дава жолтата боја на кари прашокот. Turmeric има долга традиција на употреба како антиинфламаторен агенс, како и за третман на флатуленција, жолтица, менструални потешкотии, хематурија, хеморагија и колики. Тековните истражувања се фокусираат на неговите антиоксидански, хепатопротективни, антиинфламаторни и антимикробни својства, а исто така и на неговата употреба кај кардиоваскуларните и гастроинтестиналните заболувања.


Slide 13

Куркумин FEBS Lett. 2010 Jun 3;584(11):2485-90. Curcumin inhibits hepatitis B virus via down-regulation of the metabolic coactivator PGC-1alpha. Rechtman MM, et al. HBV ги користи клетките на домаќинот за експресија на гени за промапагица. Оттука, таргетирањето на факторите неопходни за HBV генска експресија е потенцијална анти-вирусна стратегија. Овде прикажуваме дека третманот на хепатоцитите со природниот фенол куркумин ја инхибира HBV генската експресија и репликација. Го сугерираме куркумин како комплементарна терапија на HBV инфекции. FEBS Lett. 2010 Feb 19;584(4):707-12. Curcumin inhibits hepatitis C virus replication via suppressing the Akt-SREBP-1 pathway. Kim K, et al. Куркумин ја намалува HCV генската експресија преку супресија на Akt-SREBP-1 активација, но не и NF-?B патеката. Комбинацијата на куркумин и peg-IFN-? покажа силен инхибиторен ефект на HCV репликацијата. Нашите резултати укажуваат на тоа дека куркумин може да ја супримира HCV репликацијата и може да биде потенцијален нов анти-HCV реагенс.


Slide 14

Магарешки трн Silybum marianum (магарешки трн) со векови е користен како лек за третман на заболувања на црниот дроб. Silybum marianum содржи силимарин, кој од своја страна пак е составен од флавонолиганите силибин, силидианин и силикристин, од кои силибин е биолошки најактивен. Семето исто така содржи и бетаин, триметилглицин и есенцијални масни киселини, кои допринесуваат за хепатопротективниот и антиинфламаторниот ефект на силимаринот.


Slide 15

Силимарин Hepatology. 2010 Jun;51(6):1912-21. Multiple effects of silymarin on the hepatitis C virus lifecycle. Wagoner J, et al. Механизмот на антивирусното дејство на силимарин вклучува блокирање на пенетрацијата и трансмисијата на вирусот, веројатно преку таргетирање на хепатоцитите. Gastroenterology. 2010 Mar;138(3):1112-22. Silibinin and related compounds are direct inhibitors of hepatitis C virus RNA-dependent RNA polymerase. Ahmed-Belkacem A, et al. Силибин A и силибин B ја инхибираат HCV репликацијата поради способноста на овие соединенија да ја блокираат активноста на HCV РНК-зависната РНК полимераза. Gastroenterology. 2010 Feb;138(2):671-81, 681.e1-2. Silymarin inhibits in vitro T-cell proliferation and cytokine production in hepatitis C virus infection. Morishima C, et al. Силимарин ја инхибира пролиферацијата и секрецијата на проинфламаторни цитокини од Т клетките, што во комбинацијата со претходно опишаниот антивирусен ефект, сугерира механизам на дејство кој може клинички да се употреби при HCV инфекција.


Slide 16

Силимарин J Med Virol. 2008 Nov;80(11):1900-6. Treatment with silybin-vitamin-phospholipid complex in patients with hepatitis C infection. Falasca K, et al. SVP покажува хепатопротективни, анти-инфламаторни и анти-фибротични ефекти. Оваа комбинација може да биде корисна во клиничката практика кај пациенти со кроничен хепатит Ц кои примаат конвенционална антивирусна терапија. Gastroenterology. 2007 May;132(5):1925-36. Inhibition of T-cell inflammatory cytokines, hepatocyte NF-kappaB signaling, and HCV infection by standardized Silymarin. Polyak SJ, et al. Податоците сугерираат дека силимарин покажува анти-инфламаторни и антивирусни ефекти, сугерирајќи дека комплементарниот и алтернативен пристап може да помогне во менаџирањето на пациенти со хроничен хепатит Ц.


Slide 17

Livercare® За кого се наменети Livercare® таблетите? Пациенти со стеатоза Пациенти со не-алкохолен стеатохепатит Пациенти со HBV или HCV инфекција Пациенти со зголемени ALT/AST Пациенти со токсично оштетување на хепар (лекови, алкохол) Дозирање и начин на употреба? Возрасни и деца над 16 години, 2 х 1 дневно Цена? 650 денари


Slide 18

Day-vit® Probio Добро избалансирана мултивитаминска и минерална формулација со додадени пробиотици. За кого се наменети таблетите Day-vit® Probio? Пациенти на антибиотска терапија Пациенти кои чувствуваат хроничен замор Пациенти со дислипидемија Лица кои живеат стресно и се хранат неправилно Лица кои се на програма за слабеење Цена? 600 денари


Slide 19

Day-vit® Probio


Slide 20

Пробиотици Откриени кон крајот на 19-тиот век, за во 1994 година СЗО да ги прогласи за следниот најважен имунолошки одбрамбен систем во случаи на антибиотска резистенција. Употребата на пробиотици во случаи на резистенција е наречена микробна интерферентна терапија. ГИТ е стерилен сe додека детето не внесе вагинална и фекална микрофлора при породувањето. Популацијата на ГИТ микрофлора дополнително се зголемува преку исхраната (доењето). Типот и бројот на микрофлора се зголемува дистално, горниот дел од ГИТ има помалку бактерии поради плунката и поголемиот мотилитет, а исто така и поради желудечната киселина. За да се квалификува како корисна микрофлора, мора да бидат исполнети следниве критериуми: (1) мора да биде отпорна на киселина и жолчка; (2) мора да биде метаболно активна во ГИТ; (3) мора да биде способна да адхерира за ГИТ; (4) мора да поседува антимикробна активност против патогени бактерии и (5) мора да ја редуцира pH во колонот на 2,5.


Slide 21

Пробиотици Пробиотиците ја модулираат не само ендогената флора на ГИТ туку исто така и имунолошкиот систем, зајакнувајќи го и клеточниот и хуморалниот имунитет. Млечно киселинските бактерии стимулираат разни аспекти од имунолошкиот систем, вклучувајќи ја фагоцитната функција на макрофагите, моноцитите, клетките убијци и неутрофилите.


Slide 22

Пробиотици Пробиотиците ги редуцираат плазма нивоата на бактериските ендотоксини, преку инхибиција на транслокацијата на бактерии од ГИТ во луменот на крвните садови. Еден интересен приказ на случај го документира ефектот на високо потентен пробиотски препарат во случај на хепатална цироза. Авторите обезбедуваат докази дека оралната бактериотерапија со Bifidobacterium+FOS може да го подобри микробниот баланс, да ја намали порталната хипертензија и да ги намали нивоата на амониум во крвта. Досегашна пракса за третман на хепатална енцефалопатија е да се даваат неапсорбабилни антибиотици, па авторите сугерираат наместо антибиотик да се дава пробиотик. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2010 Feb;22(2):199-206. Bifidobacterium combined with fructo-oligosaccharide versus lactulose in the treatment of patients with hepatic encephalopathy. Malaguarnera M, et al.


Slide 23

Уникатна формулација на пробиотик и пребиотик за одржување на баланс во дигестивниот систем и есенцијална подршка кај дигестивни заболувања, особено за повторно воспоставување на флората по антибиотска терапија. Специјални соеви кои се отпорни на киселина и жолчка. KidzProbio™


Slide 24

Го редуцира времетраењето и повторното појавување на дијареа Ја подржува нормалната функција на дебелото црево Го зајакнува имунолошкиот систем Го инхибира растот на штетни бактерии и го одржува гастроинтестиналниот баланс Помага во производството на витамини потребни за организмот Цена: 850 денари. KidzProbio™


Slide 25

CystiCare®


Slide 26

Индикации и дозирање Лица склони кон инфекции на уринарниот тракт Лица, особено постари, кои страдаат од уринарна инконтиненција Лица, особено дијабетичари, со зголемен ризик од уринарни инфекции Жени со скратена уретра Жени кои неодамна станале сексуално активни Трудници, кои се склони кон поголем ризик од уринарни инфекции Лица кои сакаат да одржат општо добро здравје на уринарните патишта Цена: 600 денари.


Slide 27

Haemovit™ Plus Анемии поради дефицит на железо Обилно менструално крварење Вегетаријанци, вегани и лица со лош начин на исхрана Лица со кардиоваскуларни и невролошки нарушувања Лица кои чувствуваат замор и депресија Трудници


Slide 28

Споредба на препарати


Slide 29


×

HTML:

Ссылка: