Дигитална економија: wtf!?


The Presentation inside:

Slide 0

Дигитална економија: wtf!? GEW – 18.11.2009


Slide 1

Дамјан... кој!?


Slide 2

Што е тоа дигитална економија? 1) Економија базирана на електронски добра и услуги кои се произведени преку е-бизнис и се продадени/купени преку електронски пат. 2) Бизнис со електронски менаџмент и продукција кој активно користи интернет и веб технологии за да комуницира со своите партнери, потрошувачи и да извршува разни трансакции.


Slide 3

Дигиталната економија... полесно пласирање на информации поголема организација и продуктивност пристап до глобални пазари и потрошувачи зголемена продажба + намалени трошоци интерактивен и поевтин маркетинг полесна и побрза корисничка поддршка иновативни бизнис модели и партнерства!


Slide 4

Неколку факти... До крајот на 2010, се очекува 80% од светското население да биде на интернет! Планета Земја, вкупно население: 6,767,805,208


Slide 5

Неколку факти... Во Македонија... Во 2007 година 16,5% од домаќинствата имале пристап на интернет од дома Во 2008 година 29,4% од домаќинствата имале пристап на интернет од дома Во 2009 година 41,8% од домаќинствата имаат пристап на интернет од дома Ваша прогноза за интернет пенетрација во 2010?


Slide 6

Важно! Дигиталната економија е кул!


Slide 7

Зошто кул? Топ 10 глобални брендови во 2009


Slide 8

Зошто кул? 5/10 топ глобални брендови се ИТ компании!


Slide 9

Зошто кул? Онлајн пазарење брзо и лесно порачка од дома достава до дома сигурно ...


Slide 10

Зошто кул? СМС зонско паркирање таксени марки собирање донации Наскоро: гласање на избори плаќање сметки пазарење во продавници ...


Slide 11

Зошто кул? Пристап до потрошувачи Полесен пристап до потрошувачите Лесна сегментација по важни елементи Можност за остварување на различни стратегии за различни таргет групи


Slide 12

Зошто кул? Надополнување кредит на банкомат Надополнување припејд преку веб сајтови со кредитни картички Дополнување на кредит од постпејд на припејд


Slide 13

Факт: светот се менува... Како ќе го водите вашиот бизнис?


Slide 14

ИЗБОРОТ Е ВАШ!


Slide 15

Изборот е ваш... Имајте бизнис кој ќе се адаптира...


Slide 16

Изборот е ваш... или имајте бизнис кој ќе исчезне...


Slide 17

Прашања?


×

HTML:

Ссылка: