ШВЕЙЦАРИЯ


The Presentation inside:

Slide 0

ШВЕЙЦАРИЯ


Slide 1

Швейцария е малка вътрешноконтинентална конфедерация в Централна Европа Тя граничи с Германия, Франция, Италия, Австрия и Лихтенщайн Столицата на страната е Берн ШВЕЙЦАРИЯ


Slide 2

Швейцария е федеративна парламентарна република, като всеки кантон има свое правителство, парламент и конституция


Slide 3

Щвейцария се слави още с пряката си демокрация на управление Всяка година се избира президент


Slide 4

Разделена е на 26 кантона Централното правителство контролира армията, железниците, пощите и международните връзки


Slide 5

Швейцария е страна без излаз на море Нейната територия включва три природни региона: Планините Юра на север Швейцарското плато в центъра Планините Алпи на юг, които заемат 61 % от цялата територия на Швейцария


Slide 6

Най-високият връх на Алпите в Швейцария е върхът Дюфор (4634 м) Най-големите реки там са Рона и Рейн Страната е богата на езера Най-високият връх на Алпите в Швейцария е върхът Дюфор (4634 м) Най-големите реки там са Рона и Рейн Страната е богата на езера


Slide 7

Швейцария е една от най-богатите страни в Европа Нейните богатства са банкерството, туризмът и промишлеността Произвежда сирене, шоколад, лекарства, машини, часовници


Slide 8

В страната има 4 официални езика – немски, френски италиански, реторомански Най-разпространената религия в Швейцария е католизмът


Slide 9

Швейцария е най-богатата страна в света и един от най-важните банкови и финансови центрове в света Швейцарската валута има златно покритие


Slide 10

Швейцария притежава голямо разнообразие от привлекателни места: Връх Матерхорн Алечкият глетчер Езерото Фиервалдщетерзе


Slide 11

Желаещите да се докоснат до градската култура посещават нейнте големи градове – Цюрих и Женева


Slide 12

Курорти в Швейцария: Ленцерхайде Венген Аделбоден Лаакс


×

HTML:

Ссылка: