3 + 2 =


The Presentation inside:

Slide 0

Пресметни и посочи: /в случай че те затрудни, натисни/ 3 + 2 = 6 5 4


Slide 1

Пресметни и посочи: 8 - 2 = 6 10 8


Slide 2

Пресметни и посочи: 5 + 4 = 1 6 9


Slide 3

Пресметни и посочи: 7 - 6 = 0 2 1


Slide 4

Пресметни и посочи: 4 + 4 = 8 0 4


Slide 5

Пресметни и посочи: 10 + 0 = 10 5 0


Slide 6

Пресметни и посочи: 6 - 4 = 2 10 6


Slide 7

Пресметни и посочи: 7 + 2 = 9 5 6


Slide 8

Пресметни и посочи: 4 + 0 = 5 6 4


Slide 9

Пресметни и посочи: 7 - 3 = 10 3 4


Slide 10

Пресметни и посочи: 2 + 7 = 6 9 5


Slide 11

Пресметни и посочи: 1 + 3 = 4 6 5


Slide 12

Пресметни и посочи: 6 + 2 = 6 7 8


Slide 13

Пресметни и посочи: 5 + 5 = 10 0 5


Slide 14

3 + 2 =


Slide 15

8 – 2 =


Slide 16

5 + 4 =


Slide 17

7 - 6 =


Slide 18

4 + 4 =


Slide 19

10 + 0 =


Slide 20

6 - 4 =


Slide 21

7 + 2 =


Slide 22

4 + 0 =


Slide 23

7 - 3 =


Slide 24

2 + 7 =


Slide 25

1 + 3 =


Slide 26

6 + 2 =


Slide 27

5 + 5 =


Slide 28

Помисли!


Slide 29

Благодаря! Имам вече своя гора!


×

HTML:

Ссылка: