Анализ на бюджет 2011


The Presentation inside:

Slide 0

Анализ на бюджет 2011 За кмет Тодор Тодоров на Община Велико Търново


Slide 1

Ако се харчат разумно, тези приходи би трябвало да са достатъчни за финансиране на по-добри публични услуги от други подобни общини.


Slide 2

Най-високи местни данъци сред 28 областни града.


Slide 3

Въпреки относително високите данъчни приходи на човек от населението, разходите за поддържане на уличната мрежа например остават по-ниски дори от общини с два пъти по-малко приходи от данъци!!!


Slide 4

Велико Търново е на 26-то място сред 28 областни градове, по индикатора ниво на местните такси.


Slide 5


Slide 6

Разходите за чистота са по-високи от София, където, освен извозване на отпадъците, общината плаща и за балирането им. В сравнение с други подобни като население градове разходите за чистота са с между 50 и 100% по-високи (на човек от населението).


Slide 7


Slide 8


Slide 9

Слаба прозрачност на разходите; Понякога над 50% от разходите по съответното перо са отчетени в графа “Други”, което не позволява обществен контрол и анализ на ефективността на тези разходи.


Slide 10


Slide 11

Основни разходни пера, в които може да се направи оптимизация са: - чистота; - издръжка на администрация; - осветление на улици и площади; - почивно дело и култура.


Slide 12

ИЗВОДИ: Заложени нереалистични приходи – крият реална опасност от неизпълнение. Философията на този бюджет не стимулира собствена икономическа активност, а оттам и растеж. Нямаме резерви в ставките на данъци и такси. Те са максимално високи.


Slide 13

ФИСКАЛНО НЕКОНКУРНТНИ


Slide 14

РЕШЕНИЯ: Опитимизиране на разходите за чистота, администрация, почивно дело и култура и осветление. Активизиране на икономическите дейности, използвайки местните дадености – транспортно-географско положение, близостта до жп гарате и летището в Горна Оряховица, пристанище Русе, двата университета.


×

HTML:

Ссылка: