Представяне на първото студентско списание за издателски бизнес


The Presentation inside:

Slide 0

Представяне на първото студентско списание за издателски бизнес


Slide 1

Кои сме ние? Студенти от Книгоиздаване, випуск 2010 Факултет по журналистика и масова комуникация СУ “Св. Климент Охридски” Нашият блог publishing-su.blogspot.com – от 2007 Блогосферата на вестник Дневник Блогосферата на печатния портал Print Guide Блогосферата на студентския портал Diploma.bg Блогосферата Блог новини


Slide 2

4PUBLISHING едногодишно издание професионално некомерсиално новаторско електронни издания лиценз приемственост смелост експерименталност защо това заглавие?


Slide 3

Защо? Липса на браншово издание Подобряване на комуникацията вътре в сектора Обобщаване на новостите и тенденциите в световното книгоиздаване Практическа работа Утвърждаване на специалността Към кого е насочено?


Slide 4

Нашите цели: Да предизвикаме дебат Да дадем нова трибуна за различните мнения Да разширим хоризонта на българските издатели и да им “подскажем” някои нови трикове


Slide 5

Съдържание: минало, настояще, бъдеще България и светът цялото поле на книгата плурализъм на мненията


Slide 6

Теми: Конвергенция на книгата Техническа конвергенция Конвергенция на съдържанието Конвергенция на управленско ниво Конвергенция на политическо ниво Конвергенция на потреблението Дигитализация Електронни книги Електронни четци Права в електронното книгоиздаване


Slide 7

Теми: Книги проекти поредици екранизации от фикцията към реалността crossmedia продукти Книги без издател Web сайтове на книги маркетинг обратна връзка блогове и социални мрежи Букър 2009


Slide 8

Теми: 20 години преход за българската книга закони пазар потребители АБК Мерки за висока ефективност и ниски разходи


Slide 9

Какво очакваме? Да получим гласност Да чуем реакция от профеионалистите, да получим финансова подкрепа Да бъде устойчив проект Да бъде полезен Да вдъхнови други инициативи


Slide 10

Благодарим ви! [email protected] http://publishing-su.blogspot.com


×

HTML:

Ссылка: