ЈЕДНО ВИЂЕЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНОГ И МОДЕРНОГ У РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ


The Presentation inside:

Slide 0

ЈЕДНО ВИЂЕЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНОГ И МОДЕРНОГ У РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ - ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА СУПРОТСТВАЉЕНОСТИ Славица Јурић, Бачка Паланка


Slide 1

КУЛТУРНИ / ЦИВИЛИЗАЦИЈСКИ НАПРЕДАК Збир свих олакшица за савладавање физичко- техничких и духовних потешкоћа које нас окружују зовемо КУЛТУРОМ. Најбољи пример тих олакшица су брижљиво уобличене идеје. мањкавост памћења – није у стању да сачува ни сопствене идеје / кључно обележје човека – чување и памћење и идеја потеклих од других људи > људски живот као акумулација других живота, претходних облика бивствовања, идеја, открића... > прогрес: Што је већа акумулација, већи је прогрес! > стваралаштво: у већој мери подразумева наслеђе, него иновацију


Slide 2

Однос традиционалног и модерног као однос културолошког и цивилизацијског ТРАДИЦИОНАЛНО КУЛТУРНИ НАПРЕДАК: наука, уметност, религија и духовност окренуто прошлости и наслеђу, провереном, колективу (особеном) кочница МОДЕРНО ЦИВИЛИЗАЦИЈСКИ НАПРЕДАК: техника, технологија окренуто будућности, неслућеном, појединцу (униформном) лет / сурвавање


Slide 3

СПЕКТАР ЗНАЧЕЊА ТРАДИЦИОНАЛНОГ НЕКАД проверено сигурно класично зрело вредно наталожено искуство векова есенцијално ... ДАНАС конзервативно конвенционално назадно превазиђено неупотребљиво неефикасно непопуларно споро неисплативо ...


Slide 4

СИСТЕМ ВРЕДНОСТИ ТРАДИЦИОНАЛНО квалитет зрење пробраност, напор естетика знање узорност, посебност продубљеност креативност стварање исправност, моралност даровитост ... МОДЕРНО тржишни зак. квантитета брзина доступност, лакоћа забавност обавештеност масовност сензационализам рекреативност трошење исплативост пробојност ...


Slide 5

СЕКУЛАРИЗАЦИЈА ЉУДСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРОФАНИЗАЦИЈА ИНСТИТУЦИЈА ОДСУСТВО УЗВИШЕНОГ / СУШТИНСКОГ / ЕСЕНЦИЈАЛНОГ / БОЖАНСКОГ ПРИСУСТВО ТРИВИЈАЛНОГ, ЛАКОГ И ЗАБАВНОГ, ПРАГМАТИЧНОГ ПРЕСТАНАК ПОСВЕЋЕНИЧКОГ ОДНОСА ПРЕМА ПОСЛУ ПОДИЛАЖЕЊЕ БАНАЛНИМ ПОТРЕБАМА КОРИСНИКА КОРИСНИК ПРОФАНИШЕ ИНСТИТУЦИЈУ, ИНСТИТУЦИЈА НЕ КУЛТИВИШЕ КОРИСНИКА


Slide 6

МИСИЈА КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКЕ – учитивање Платона, Игоа, Ортеге и Гасета ТРАДИЦИОНАЛНО СХВАТАЊЕ тежња ка бољем и вишем књига као предмет размишљања и промишљања књига као извор знања књига као повластица Гутенбергова галаксија као почетак краја- вавилонска кула људске глупости и осионости царевање знања приступање идејама изнутра посвећенички однос према књизи библиотека као храм књига библиотекар као мисионар читалац (који мисли и враћа свету лепотом, мудрошћу...) МОДЕРНО СХВАТАЊЕ тежња ка лакшем и бржем књига као средство за постизање функционалних циљева књига као извор информација књига као роба Гутенбергова галаксија као хиперпродукција и демократизација људских идеја царевање испразних информац. приступање идејама споља > ‘’обавештена незналица’’ прагматичан однос књигама библиотека као сервис библиотекар као службеник корисник (само узима, ништа не враћа свету)


Slide 7

КВАНТИТАТИВНА (дијахрона) РАЗЛИКА ТРАДИЦИОНАЛНОГ И МОДЕРНОГ У БИБЛИОТЕЦИ штампани извори знања као традиционални, остали (дигитална библиотека, мултимедијски извори...) као модерни технологија и аутоматизација библиотечког пословања и начина доласка до информација као модерни, остали као традиционални Сами по себи традиционални или модерни извори знања и начини пословања КВАЛИТАТИВНО нису ни добри ни лоши.


Slide 8

КВАЛИТАТИВНА РАЗЛИКА ТРАДИЦИОНАЛНОГ И МОДЕРНОГ НАЧИНИ ПОПУЛАРИСАЊА ЗНАЊА И КУЛТУРЕ СУБКУЛТУРА, КВАЗИКУЛТУРА, АНТИКУЛТУРА ПОПУЛИЗАМ ИНСТИТУЦИЈА КУЛТИВИШЕ КОРИСНИКА?!? КОРИСНИК ПРОФАНИШЕ ИНСТИТУЦИЈУ?!? ИЗМЕЂУ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ЕТИКЕ


Slide 9

ТРАДИЦИОНАЛНО И МОДЕРНО У ДЕЧИЈИМ И ШКОЛСКИМ БИБЛИОТЕКАМА ПРИМЕРИ ДЕЧИЈИХ И ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА У СВЕТУ


Slide 10

ДЕЧИЈА БИБЛИОТЕКА У МОНТРЕАЛУ Поред очекиваних садржаја нуди помоћ при изради домаћих задатака, шаховски клуб, луткарско позориште...


Slide 11

ДЕЧИЈА БИБЛИОТЕКА У ХЕЛСИНКИЈУ, Финска Поред осталог нуде могућност снимања сопственог цеде- а, психолошка саветовалишта, дигиталну библиотечку мачку која уводи децу у свет књига...


Slide 12

ДЕЧИЈА БИБЛИОТЕКА У СЕНДПОИНТУ, САД Из пратећих активности издвајамо радионицу за израду уметничких предмета, изнајмљивање простора за личне потребе корисника...


Slide 13

ДЕЧИЈА БИБЛИОТЕКА У НЕВЕРУ, Француска У саставу библиотеке имају сервис за чување мале деце, професионално запосленог аниматора, ‘’Пећину’’- простор за визуелно- аудитативне ефекте... Прилози су узети из Библиотечког путоказа - дечијег часописа Градске библиотеке у Новом Саду.


Slide 14

Традиционално и модерно у светски познатим дечијим библиотекама ТРАДИЦИОНАЛНО (квантитативно) задовољени стандарди добро опремљене (аутоматизација, штампана и др. грађа) заједница брине о њима МОДЕРНО (квалитативно) пратећи садржаји - културни, забавни, рекреативни, услужни: шаховски клуб, луткарска позоришта, радионице, библиотечки пас, виртуелна библиотечка мачка, аниматори, саветници за децу и родитеље... Шта раде, где, и како се зову шаховски клубови, луткарска позоришта..? Шта је ,, библиотека играчака’’ ? Модернизам или метеж светских идеја и домаћих услова?


Slide 15

Улога наставника и библиотекара у модерној школи НАСТАВНИК водитељ медијатор посматрач евалуатор организатор фацилитатор едукатор БИБЛИОТЕКАР сервисер: пише, препричава, умножава, изнајмљује... организатор и креатор: планира, приређује, осмишљава, рекреатор и забављач: чита, рецитује, препричава, анимира, менаџер: прибавља поклоне, награде, опрему ... едукатор: обучава, помаже...


Slide 16

Систем вредности у школским библиотекама ТРАДИЦИОНАЛНО мера квалитета стечених знања и навика мали научно- истраживачки центри МОДЕРНО мера креативности, рекреативности и забавности клубска атмосфера НИЖИ УЗРАСТ: спољашњи приступ, сензационалистичко и доживљајно изазивање интересовања за сазнавање и културу НЕ СМЕ постати и остати навика Техничка помагала и другачији извори знања – нужност савременог начина живота, НЕ И ГАРАНТ квалитета!


Slide 17

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ - проблеми ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА: - прописи из области образовања и библиотечеке делатности неусаглашени - законски прописи се не поштују НЕИЗВЕСНА СУДБИНА КЊИГЕ, ТРАДИЦИОНАЛНЕ НАСТАВЕ И РАСПАД ТРАДИЦИОНАЛНОГ СИСТЕМА ВРЕДНОСТИ – осавремењивање васпитно- образовног процеса


Slide 18

МОДЕРНИЗОВАЊЕ ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА - могућности аутоматизација, савремена опрема трансформисање класичне библиотеке у БИЦ / мултимедијални центар цивилизацијска нужност квантитативно модерно осмишљавање и спровођење нових активности – популарисати знање и културу не изневеравајући њихову суштину уплив ваннаставних садржаја ’’школа по мери детета’’ КОЈА ЈЕ ТО МЕРА?! квалитативно традиционално / модерно


Slide 19

Tradicija nije elemenat na{ih `ivota koji je na~inio ~ovek, ve} Bogom dana svest da ima ne{to {to mo`e, ne{to {to ne treba i ne{to {to se mora. Glavno je ose}awe du`nosti i izvr{ewa slu`be, patrijarh srpski Pavle


×

HTML:

Ссылка: