Використання к'омпютера для підготовки уроків в четвертому класі ("Природознавство")


The Presentation inside:

Slide 0

Використання к'омпютера для підготовки уроків в четвертому класі ("Природознавство")


Slide 1

Об’єктом мого дослідження є навчально-виховний процес в початковій школі. Гіпотеза : використання вчителем комп’ютерних технологій при підготовці до занять дасть змогу зекономити час, допоможе підвищити рівень мотивації учнів на уроці. Предмет дослідження: використання інформаційно-комунікативних технологій при підготовці вчителя до занять.


Slide 2

Завдання : визначити принципи і методи навчання, особливості їх реалізації під час використання комп’ютерної техніки на уроках в початковій школі; дізнатися методичні можливості використання засобів ІКТ та класифікацію ППЗ; - дослідити використання ІКТ на етапах уроку та на уроках природознавства в 4 класі; дослідити організацію роботи уроку з використанням ІКТ; розробити плани-конспекти та фрагменти уроку з природознавства з використанням ІКТ.


Slide 3

Що таке “мультимедіа”? Multimedia (англ.) – багатокомпонентне середовище, яке дозволяє використовувати текст, графіку, відео і мультиплікацію. Робота з інформацією в різних видах


Slide 4

Програмні засоби, які підтримують різні види діяльності на уроці називаються програмними педагогічними засобами (ППЗ). За методичним призначенням ППЗ можуть бути : комп’ютерні підручники (уроки); комп’ютерні тренажери (репетитори); контролюючі (тестові програми); інформаційно-довідникові (енциклопедії); імітаційні; моделюючі; демонстраційні (слайд-чи відеофільм); навчально-ігрові; розважальні (комп’ютерні ігри, квести, рольові, логічні, спортивні типи та ін.). ППЗ та їх види


Slide 5

- візуалізація знань; - індивідуалізація, диференціація навчання; - доступність до великого об’єму інформації, представленому в цікавій формі завдяки використанню засобів мультимедіа; - здійснення самоконтролю; - посилення мотивації навчання (ігри, засоби мультимедія); - формувати культуру навчальної діяльності,інформаційної культури; - звільнення учбового часу. Методичні можливості використання ІКТ :


Slide 6

фронтально індивідуально невеликими групами актуалізація (повторення раніше вивченого матеріалу, первинне засвоєння матеріалу) – з комп’ютером чи без нього; формування знань, умінь, навичок перевірка отриманих знань – з комп’ютером чи без нього. Організація уроку з використанням ІКТ


Slide 7

Програмні педагогічні засоби "Я і Укнраїна"


Slide 8


Slide 9

Успішність учнів


Slide 10

Висновок Використання ІКТ для підготовки уроку займає мінімум часу і підвищує рівень мотивації учнів


×

HTML:

Ссылка: