Нова енергетика: історії успіху на стику науки та бізнесу


The Presentation inside:

Slide 0

Нова енергетика: історії успіху на стику науки та бізнесу Фаворський Ю.П. Інститут відновлюваної енергетики НАНУ ПП”АВАНТЕ “


Slide 1


Slide 2

Баланс протиріч ЕНЕРГЕТИКА РОЗУМІННЯ НЕОБХІДНОСТІ


Slide 3

Основні функції енергосистеми СПОЖИВАННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ


Slide 4

ГОЛОВНІ АКЦЕНТИ ! ЗБІЛЬШЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛЕННЯ ЕНЕРГІЯ АКУМУЛЮВАННЯ КОМУТАЦІЯ ЕФЕКТИВНЕ


Slide 5

Інститут відновлюваної енергетки НАН України Кафедра відновлюваних джерел енергії НТУУ «КПІ» Приваватний бізнес та державні підрпиємства РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ


Slide 6

Структура Інституту відновлюваної енергетики НАНУ Відділ комплексних енергосистем Відділ вітроенергетики Відділ органічних енергоресурсів Відділ геотермальної енергетики Відділ гідроенергетики Відділ сонячної енергетики Кримський центр енергозбереження та відновлюваної енергетики МНТЦ вітроенергетики Відділ впровадження


Slide 7

Тенденції зростання ціни на газ в Європі Розташування постачальників газу до Європи у 1999 р. Прогноз розташування постачальників газу до Європи у 2025 р. За оцінками експертів розвіданих запасів: нафти залишилось на 40-50 років газу – на 80 Вугілля – близько 400 років


Slide 8

Європейський Союз ухвалив рішення підвищити частку використання відновлюваних джерел енергії з сьогоднішніх 6,5% до 20% до 2020 року, а частку біопалива в загальному споживанні транспортного палива ? до 10% до 2020 року.


Slide 9

Середня собівартість електроенергії різних технологій генерації (в цінах на початок 2006 р.) Середні річні темпи росту світової встановленої потужності електростанцій за період 1990-2006 рр., % За даними ІЕА , www.iea.org


Slide 10

Потенціал енергії відновлюваних джерел в Україні


Slide 11

Сумарний технічно-досяжний енергетичний потенціал використання ВДЕ в Україні


Slide 12

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Метою виконання регіональних програм є: підвищення рівня заощадження традиційних паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження високоефективних техніки та технологій із використанням в якості первинних енергоресурсів різних видів відновлюваних джерел енергії, перспективних для освоєння в конкретних регіонах. Основні напрями: впровадження прогресивних технологій і устаткування з перетворення та використання енергії вітру для локальних енергосистем; впровадження прогресивних технологій і устаткування в галузі теплової та електричної сонячної енергетики; впровадження екологічно чистих технологій та устаткування з переробки біомаси та отримання біопалива; використання гідроенергетичних ресурсів малих річок та утилізація енергії технічних систем водозабезпечення та водовідведення; впровадження технологій і устаткування з використання геотермальних джерел та енергії довкілля для тепло- та електропостачання; підвищення ефективності застосування обладнання на основі ВДЕ за рахунок комплексного використання різних видів ВДЕ та акумуляторів енергії.


Slide 13

Enercon E-126, диаметр ротора - 126 м Потужність-7+ МВт RePower 5M Потужність – 5МВт


Slide 14

Система комплексного солнечного тепло- и электрообеспечения корпуса Института возобновляемой энергетики НАН Украины в Ботаническом саду им. Н.Н. Гришко Установленная мощность фотоэлектрической системы - 5 кВт Мощность модулей солнечного теплоснабжения - по 5 кВт каждый Введена в эксплуатацию в 2005 году


Slide 15

Система комплексного сонячного тепло-електропостачання на корпусі №20 Національного технічного університету України “КПІ”


Slide 16

Приклади використання ліхтарів з автономним живленням від фотоелектричних систем для паркового та вуличного освітлення


Slide 17

Гібридний екомобіль з електро- та біо-дизельним двигуном на базі серійного автомобілю ГАЗ “Соболь” Джерело живлення – тягові акумуляторні батареї 120 В, 100 А•год., Потужність двигуна 35КВт Встановлена потужність фотоелектричної установки – 1000 Вт ЕКО - ТРАНСПОРТ


Slide 18

Електроцикли на базі серійного кузовного трициклу «Дніпро-300» Київського мотоциклетного заводу. Джерело живлення – тягова акумуляторна батарея 60-84 В, 120 А•год., фотоелектричні батареї, встановленою потужністю 500 Вт, Потужність двигуна - 8КВт Цей електротранспорт є економічним, екологічно чистим і призначений для перевезення різних вантажів, інструментів, спорядження. ЕКО - ТРАНСПОРТ


Slide 19

W. Kleinkauf, B. Burger, G.Cramer Berlin, Germany, 2000


Slide 20


Slide 21


Slide 22


Slide 23

Комплексний вузол енергозабезпечення. Острів Тендрівська Коса (Чорне море)


Slide 24

ТИПОВІ ПОБУТОВІ ПОТУЖНОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ ТА СПОЖИВАННЯ (с.Хотянівка,Вишгородський р-н,Київська обл.,03.2007)


Slide 25

Зима Лiто Графік навантажень типового споживача


Slide 26

Результат вимірювання параметрів ВГ та ФБ Виробіток енергії (кВт*г) : ВГ -1,83 ФМ -0,87


Slide 27

Оцінка ефективності інвестиційних проектів Існуючі на сьогоднішній день «Методичні рекомендації з оцінки ефективності інвестиційних проектів» (МР-94) орієнтовані на уніфікацію методів оцінки ефективності інвестицій та заснована на методології, застосовуваної в сучасній міжнародній практиці. Відповідно до цієї методики розрізняють наступні показники ефективності - показники комерційної (фінансової) ефективності, що враховують фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників; - показники бюджетної ефективності, що відбивають фінансові показники здійснення проекту для федерального, регіонального або місцевого бюджету; - показники економічної ефективності, що враховують витрати й результати, пов'язані з реалізацією проекту, що виходять за межі прямих фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту


Slide 28

Алгоритм вибору оптимальної системи за критерієм мінімальної вартості.


Slide 29

МОДЕЛЬ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ГЕЛІО-ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО РЕСУРСУ Кафедра географічного моніторингу та охорони природи ХНУім. В. Н. Каразіна


Slide 30

Варіанти оптимізації результатів резервного енергопостачання


Slide 31

Приклад діяльности компанії «Аванте» *в том числі системи: 1) - автономні– 20%; 2) -з одним джерелом енергії - 85%; - резервні – 80%; -з двома джерелами енергії – 15%; - з трьома джерелами енергії – 1% “Інвест газета”,2008.


Slide 32


Slide 33

ПП «АВАНТЕ» 04060 м.Київ, вул.Щусева 18/14, оф.2 тел. 453-86-87, 453-87-56 , 495-21-83, 495-21-84 www.avante.com.ua е-mail:[email protected] ІВЕ НАНУ 02094 м.Київ, вул.Червоногвардійська 20-а тел. 206-28-09, 578-22-97 www.іve.org.ua [email protected] Дякую за увагу! Питання?


×

HTML:

Ссылка: