ДИПЛОМНА РОБОТА


The Presentation inside:

Slide 0

Студента групи МОІПО-09, Микули І.В. на тему: Удосконалення системи управління персоналом на прикладі ВАТ "СТРОЙТРАНCГАЗ" ДИПЛОМНА РОБОТА Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 1


Slide 1

СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВАТ "СТРОЙТРАНСГАЗ" ТА ЙОГО МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ НАФТОГАЗОВОГО БУДІВНИЦТВА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВАТ "СТРОЙТРАНСГАЗ" 2


Slide 2

Організаційна Структура Товариства: 3


Slide 3

Діяльність ВАТ «Стройтрансгаз» ВАТ "Стройтрансгаз" - одна з провідних інжинірингових будівельних компаній у Росії, що надає всі види послуг з реалізації масштабних проектів: від розробки концепції до експлуатації. Компанія спеціалізується на створенні й реконструкції промислових і інфраструктурних об'єктів, насамперед у нафтогазовій галузі. Газопровід Тавіла-Фуджейра – проект стратегічного значення національного масштабу, для прийому та подальшого транспортування 45 млн. м3/добу природного газу від станції прийому в Тавілі до опріснювального заводу і теплоелектростанції у еміраті Фуджейра 4


Slide 4

? ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ЗА РОКАМИ 5


Slide 5

Схема стратегічного управління персоналом підприємства 6


Slide 6

Діаграма розподілу збитків проекту за категоріями працівників 7


Slide 7

Розподіл витрат проекту на дотримання термінів будівництва 8


Slide 8

Основні першопричини затримки мобілізації персоналу Нестача кадрового резерву, Невідповідність кандидатів вимогам Замовника Особливості місцевого законодавства країн перебування, щодо міграції та мобілізації персоналу; Мовний бар'єр. 9


Slide 9

Сіткові графіки переміщення персоналу 10


Slide 10

Координація роботи кадрової служби Завдання координації полягає у: Плануванні та створенні кадрових резервів на основі даних про виконання проектів Створенні єдиних баз даних, доступних для всіх підрозділів Товариства Застосуванні автоматизованих засобів управління персоналом, таких як «Інтернет Оракл». Підключення зацікавлених представників Замовника до єдиної інформаційної системи. Візова підтримка проектів Організація візової підтримки: Найм окремого фахівця із знанням міжнародного права та з досвідом роботи в сфері візової підтримки повинен усунути потенційні затримки з мобілізацією персоналу. Цей фахівець повинен входити до складу кадрової служби і також працювати з єдиними базами. Програми адаптації Програми адаптації націлені на: Проведення психологічних бізнес-тренінгів для підвищення стійкості персоналу до стресів та згуртування команди проекту; Запровадження мовних програм для подолання мовного бар'єру 11


Slide 11

Оцінка ризику діяльності або втрати лінійного менеджера ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ ТА ЇХ ІМОВІРНОСТІ МОЗКОВИЙ ШТУРМ ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ 12


Slide 12

Матриця ризиків 13


Slide 13

Проведення співбесід перед вступом кандидатів на посаду Запрошення кандидата з попередніх проектів (використання внутрішніх кадрових резервів); Впровадити підвищення кваліфікації і не тільки для виробничого персоналу, що виконує специфічні завдання; Перевірка відповідності освіти менеджерів при вступі на роботу; Проведення бізнес тренінгів для фахівців служб з метою формування команди та зменшення участі менеджерів в адміністративних процесах проекту Проведення психологічного тестування менеджерів з метою виявлення лідерських якостей Співпраця служби роботи з персоналом із Замовником для виявлення очікувань та співставлення фактичної інформації з сподіваннями Замовника Встановлення корпоративного кодексу ділової етики та поведінки та його пропагування; Розробляти досконалі внутрішні документи, щодо регулювання правил внутрішнього розпорядку та впроваджувати резонну систему адміністративних стягнень. Інформативна робота служби роботи з персоналом по відношенню до усіх працівників, проведення загальних зборів, з метою вияснення психологічного клімату у команді проекту Визначати кар’єрні перспективи для працівників та ознайомлювати їх з ними (вимагає наявності чітких стратегічних планів розвитку в регіоні) Створювати сприятливі побутові умови для працівників і не допускати, щоб побут ставав причиною звільнень і скарг. Виявляти ситуації, в яких необхідне втручання керівника проекту або директора проекту для утримання цінних кадрів; Застосувати інструменти мотивації та психологічного впливу; Слідкувати за терміном дії страхових полісів усіх працівників, поновляти при потребі. Мати в наявності кадровий резерв кваліфікованих фахівців та керівників. Рекомендації щодо зниження ризику 14


Slide 14

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 15


×

HTML:

Ссылка: