Коблиця Марина Георгіївна


The Presentation inside:

Slide 0

Коблиця Марина Георгіївна Вчитель інформатики Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки


Slide 1

Освіта – вища, Харківський університет ім. М.Горького, прикладна математика Педагогічний стаж – 21 рік Категорія , звання – вища, методист Нагороди – Почесна грамота МОН України, Відмінник освіти України


Slide 2

Кредо Навчаючи вчуся


Slide 3

Мета Сформувати в учнів головні компоненти інформаційної культури, уміння приймати виважені рішення, нести відповідальність за результат їх здійснення, виховати гармонійно розвинуту особистість


Slide 4

Проблема Використання опорних конспектів як один із методів формування активних розумових, творчих здібностей учнів в умовах особистісно орієнтованої освіти.


Slide 5

Переваги використання конспектів для учнів Дають змогу подавати матеріал блоками Дозволяють наглядно виділити основні поняття і полегшити учням самостійну роботу з підручником чи додатковою літературою Дозволяють скоротити час на вивчення теорії і звернути більшу увагу на виконання практичних завдань Дозволяють здійснювати диференційований підхід до учнів в контексті особистісного-орієнтованого навчання(кожен працює на посильному для себе рівні) Сприяють активному засвоєнню теми, розвитку логічного мислення Сприяють усвідомленню учнями своєї значимості, поверненню втраченої віри в себе


Slide 6

Методика роботи з використання опорних конспектів На початку блоку теми – ввідна лекція Формулюються ключові моменти теми Народжується конспект – схема


Slide 7

Методика роботи з використання опорних конспектів Обговорення між учнями Учитель виступає у ролі координатора, консультанта


Slide 8

Методика роботи з використання опорних конспектів Фронтальна проробка теми, виконання тренувальних вправ Сильні учні виступають у ролі консультантів


Slide 9

Методика роботи з використання опорних конспектів Індивідуальна робота над темою (практична робота) Створення диференційованих груп Тематичний залік


Slide 10

Важливе в системі уроків Учні на кожному етапі повертаються до опорних знань, але щоразу по новому, глибше Діти отримують навики співробітництва між собою і з учителем


Slide 11

Розробка і підбір дидактичних матеріалів Диференційовані завдання і вправи Індивідуальні (творчі) завдання для обдарованих учнів Завдання практичних робіт, тематика навчальних проектів обов'язково передбачають міжпредметні зв'язки Постійне оновлення тематичних папок завданнями та вправами різних типів і рівнів Система демонстраційних і навчальних програм, таблиць, слайдів, презентацій


Slide 12

Позакласна робота з інформатики Створена програма школи олімпійського резерву з програмування Розроблені програми для пропедевтичних спецкурсів з основ комп'ютерної грамотності у 5-8 класах Стаття “ Метод проектів у світлі новітніх інформаційних технологій ” надрукована у збірці “ Педагогіка математики і природознавства ” ПОІППО Підготовка і проведення постійно діючих семінарів – тренінгів для вчителів району та області


Slide 13

Позакласна робота з інформатики Тренер обласного рівня міжнародних програм “Intel. Навчання для майбутнього ” та “Microsoft. Партнерство у навчанні ”


Slide 14

Позакласна робота з інформатики Учасник міжнародних форумів (2005-2008рр.) “ Нові горизонти ІКТ в освіті ” Учасник другого Всеукраїнського конкурсу “ Вчитель – новатор ” компанії Майкрософт (2006 р.) Голова районного методичного об'єднання вчителів інформатики Голова районного журі по перевірці олімпіадних робіт з програмування Член обласного журі по перевірці олімпіадних робіт з програмування


Slide 15

Досягнення 15 учнів - призери районних олімпіад, 1 учень – призер обласної олімпіади з програмування (2005 – 2009рр.) 7 учнів отримали відмінні і добрі результати у міжнародному математичному конкурсі “ Кенгуру ” (2006-2009 рр.) 6 учнів мають відмінний та добрий результат у Всеукраїнському конкурсі знавців інформатики “ Бобер ” (2009 р.) 17 випускників обрали професії пов'язані з розвитком інформаційних технологій


Slide 16

У вільний час… Література, література, література!!! Родина, друзі, подорожі… Театр Музика


×

HTML:

Ссылка: