Защо се сменят сезоните


The Presentation inside:

Slide 0

Защо се сменят сезоните Човекът и природата четвърти клас


Slide 1

Като планета от Слънчевата система Земята непрекъснато обикаля около Слънцето.


Slide 2

Вече знаем,че Земята се върти около мислената ос, която има постоянен наклон от около 23 . При движението на Земята около Слънцето наклонът на земната ос не се променя.


Slide 3

22 юни лято 23 септември


Slide 4

23 септември 22 юни лято 22 декември есен


Slide 5

22 юни лято есен 22 декември зима 23 септември 21 март


Slide 6

22 юни лято есен 22 декември зима 23 септември 21 март пролет


Slide 7

22 юни лято есен 22 декември зима 23 септември 21 март пролет


Slide 8

Смяната на сезоните се дължи на движението на Земята около Слънцето и наклона на земната ос.


Slide 9


×

HTML:

Ссылка: