Прилагателно име. Упражнение


The Presentation inside:

Slide 0

Урок: Антоанета Миланова Гр. Божурище Прилагателно име. Упражнение


Slide 1

Внимателно прочети и верният отговор отбележи.


Slide 2

Съществителното име назовава признак, а прилагателното име – предмет. Съществителното име назовава предмет, а прилагателното име – признак. Кое твърдение е вярно?


Slide 3

Какъв? Кой е това? С кой въпрос се открива съществително име?


Slide 4

Какво е това? Какво? С кой въпрос се открива прилагателно име?


Slide 5

студен студ Коя дума е съществително име?


Slide 6

красота красив


Slide 7

слънце слънчев


Slide 8

игрив играе


Slide 9

В кое изречение думата “сладко” означава съществително име?


Slide 10

Моята баба прави чудесно сладко от малини. Гроздето е сладко и пълни устата със захар.


Slide 11

В кое изречение думата “син” означава прилагателно име?


Slide 12

Моят син е във втори клас. Татко ми купи син балон.


Slide 13

В кое изречение думата “Асенова” е съществително собствено име?


Slide 14

Асеновата майка дойде в училище. Асеновата крепост е исторически паметник.


Slide 15

В изречението: “Петровите хитрини са известни на мало и голямо.”


Slide 16

Думата “Петрови “ е: Прилагателно име Съществително име


Slide 17

Коя дума е прилагателно име име?


Slide 18

розов роза


Slide 19

училищен училище


Slide 20

книжен книга


Slide 21

болница болен


Slide 22

ръка ръчен


Slide 23

Прилагателното име е признак и пояснява съществителното име. Съществителното име е предмет и пояснява прилагателното име. Кое твърдение е вярно?


Slide 24

Кое прилагателно е подходящо за думата:


Slide 25

пъстра шарено Дъга


Slide 26

любим скъпа Мамо


Slide 27

глупава гладен Вълк


Slide 28

кисел жълта лимон


Slide 29

пухкава жълто Пиле


Slide 30

забавен весело Джудже


Slide 31

златна пъстри Рибки


Slide 32

уханни свежо Цветя


Slide 33

сладкопойни сладкогласен Славеи


Slide 34

планински бълбукащи Ручей


Slide 35

Запиши заглавието на днешния урок: Съгласуване на съществително и прилагателно име.


Slide 36

С какво свързваш думата “съгласуване”? спор съгласие сътрудничество синхрон


Slide 37


×

HTML:

Ссылка: