Лице на фигура


The Presentation inside:

Slide 0

Лице на фигура Математика ІV клас


Slide 1

Лице на фигура Стандартното означение за лице е с буквата S Как намираме лице на фигура? Измерваме страните. Уеднаквяваме мерните единици – мм; см; дм Умножаваме Важно!!! Винаги записваме мерната единица!


Slide 2

Лицето се обозначава с квадратни мм; квадратни см; квадратни дм и т.н. 1 см 1 см Квадрат със страна 1 см, има лице 1 кв.см 1 кв.см


Slide 3

Лице на правоъгълник a b Ако дължината на страните на правоъгълник са с големина a и b S = a.b Записваме лицето в квадратни мм; см; дм; м (кв.мм; кв.см; кв.дм; кв.м) 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см


Slide 4

Лице на квадрат a a Ако квадратът има дължина на страната a, формулата за лице е: S = a.a Записваме лицето в квадратни мм; см; дм; м (кв.мм; кв.см; кв.дм; кв.м) 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см 1 кв.см


Slide 5

Да проверим какво научихме! Намерете лицето на правоъгълник с дължина 9 мм и широчина 5 мм. S = a.b S = 9 мм . 5 мм S = 45 кв.мм


Slide 6

Да проверим какво научихме! Намерете лицето на квадрат със страна 7 дм. S = a.a S = 7 дм . 7 дм S = 49 кв.дм


Slide 7

Да проверим какво научихме! Намерете лицето на правоъгълник като знаете, че дължината му е 15 см, а обиколката му е 42 см. Р = 2.а + 2.b 42 см = 2. 15 см + 2.b 42 см = 30 см + 2.b 2.b= 42 см – 30 см 2.b= 12 см b= 12 см:2 b= 6 см S = a.b S = 15 см. 6 см S = 90 кв.см


Slide 8

Кой ще бъде пръв? Ако всяко от малките квадратчета е със страна 1 см, открийте колко сантиметра е обиколката и колко кв.см е лицето на фигурите. 1 2 3 старт


Slide 9

Обиколката е _____ см Лицето е _____ кв.см Да проверим 28 45


Slide 10

Да проверим Обиколката е _____ см Лицето е _____ кв.см


Slide 11

Правоъгълна алея има дължина 16 м и широчина 6 м. В нея има квадратен участък със страна 4 м, който е засаден с цветя. Колко квадратни метра е площта на алеята? 16 м 6 м 4 м Колко квадратни метра е площта, засадена с цветя? Колко квадратни метра е зелената площ на алеята?


Slide 12

За вас подготви: Йорданка Първанова СОУ “Любен Каравелов” -Димитровград


×

HTML:

Ссылка: