Образуване на думите


The Presentation inside:

Slide 0

Образуване на думите Български език ІV клас По учебника на Румяна Танкова


Slide 1

12/1/2015 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 Да си припомним! Думи с обща част и сходно значение са ____________ думи. Общата им част се нарича _________. Представката е част от думата, която стои ______ корена. _____________ е част от думата, която стои след корена. сродни корен пред Наставката


Slide 2

12/1/2015 copyright 2006 www.brainybetty.com 3 Упр.2 вода, воден, воденица, воденичар; уча, учен, ученик, ученически; лек, лекар, лекарски, лекарство; ръка, ръкав, ръкавица, ръкавели;


Slide 3

12/1/2015 copyright 2006 www.brainybetty.com 4 Упр.3 Коя е излишната наставка? път - ник - еж - ен спорт - ист - ен - ач пакост - лив - ар - ник кон - яр - ник - тел


Slide 4

12/1/2015 copyright 2006 www.brainybetty.com 5 Упр. 4 Добавете пропуснатите представки в думите от текста. Буря Щом се _мрачи, глух тътен ___търси цялата гора. Тежки облаци __лазиха нагоре, едри капки __удряха силно, __дигнаха се стълбове прах. Светкавици __рязаха небето. Върховете __скимтяха, __пищя старата гора, __гънаха се клоните под страшния напор на бурята. Всичко като че ли __бесня. с раз по за из про за из о по


Slide 5

12/1/2015 copyright 2006 www.brainybetty.com 6 Упр.5 Образувайте чрез добавяне на представки и наставки нови думи от съществителните имена: студ, град, ключ, път студ – студен, изстудя, простуда град – градски, съгражданин ключ – ключар, заключен път – пътник, пътуване,пропътувам


Slide 6

12/1/2015 copyright 2006 www.brainybetty.com 7 Запомни! От непроизводните думи се образуват производни думи с помощта на наставки и представки.


Slide 7

12/1/2015 copyright 2006 www.brainybetty.com 8 Упр.8 Как двете думи се свързват в една? Какво означава тя? мореплавател киноартист тригодишен слънцелечение денонощие земемер корабостроител трудолюбие българо-английски заместник-директор жълто-зелени


Slide 8

12/1/2015 copyright 2006 www.brainybetty.com 9 Запомни! Думи се образуват и като се свържат две други. Връзката е чрез съединителна гласна или без съединителна гласна. Получават се сложни думи. Те се пишат слято или полуслято (с тире).


Slide 9

12/1/2015 copyright 2006 www.brainybetty.com 10 Да проверим какво научихме! Кои думи са сложни? А) думи с представки; Б) думи с наставки; В) съставени от две други.


Slide 10

12/1/2015 copyright 2006 www.brainybetty.com 11 Да проверим какво научихме! В кой ред има само сложни думи? А) подател, зъбобол, бързовар; Б) продавач, китарист, вестоносец; В) листопад, колоездач, бързоног.


Slide 11

12/1/2015 copyright 2006 www.brainybetty.com 12 Домашна работа Учебника стр. 24 / упр. 6 стр. 25 / упр. 7, 9 Йорданка Първанова СОУ “Любен Каравелов” - Димитровград


×

HTML:

Ссылка: