Приказки на Граматиката


The Presentation inside:

Slide 0

Приказки на Граматиката Приказка за едно изречение


Slide 1

Имало едно време едно съществително име и един глагол. Те много си допаднали и решили да образуват изречение. Съществителното име станало Подлог а глаголът - Сказуемо Изречението гласяло така: Детето Кой? играе. Какво прави?


Slide 2

Много приятно минавало времето за Подлога и Сказуемото, но един ден дочули да казват за тях с насмешка: “Хм! Кратко изречение!” Подлогът Сказуемото "Едно кратко изречение търси части да се разшири." и дали обява:


Slide 3

Едно Обстоятелство за място откликнало първо на обявата, дотърчало и се настанило най-отпред: В двора детето Къде? Кой? Какво прави? играе.


Slide 4

В този момент дошло едно Допълнение, което не било така нагло като Обстоятелството, та решило да застане след Сказуемото. В двора детето с топка. С какво? Кой? Какво прави? Къде? играе


Slide 5

Подлогът бил намръщен, защото забелязал, че Сказуемото се привързало към Допълнението. Изведнъж обаче връхлетели три Определения и се лепнали към Подлога, Обстоятелството и Допълнението, без дори да искат разрешение. Горкото изречение щяло да се пръсне. В тихия двор малкото дете играе с нова топка. Къде? Какъв? Каква? Какво? Кой? Какво прави? С какво?


Slide 6

Тук вече започнал спор. Подлогът извикал: - Аз извършвам действието и съм най-главен. Затова ще стоя отпред! Сказуемото, което се било заиграло с топката на Допълнението се сетило,че е главна част, и казало: -Аз също съм главен, защото показвам какво действие се върши! -Да, ама къде? Къде се върши действието? – прекъснало го нахалното Обстоятелство. - А с какво? – обадило се тихо Допълнението. Подлогът се ядосал, хванал за ръка Сказуемото и се придвижили напред. Всички части се ритали, блъскали, бутали. Горкото изречение не приличало на себе си: Дете играе малко в двор тихия нова с топка.


Slide 7

Частите продължавали да спорят и сигурно горкото изречение щяло да си остане така, ако случайно не попаднало на дъската на 4 “в” клас. Учителката попитала: -Деца, кои части на изречението трябва да съкратим, за да стане то кратко? Децата извикали в един глас: Обстоятелството, Допълнението и Определенията. И докато частите успеят да се опомнят ... учителката ги изтрила с гъбата.


Slide 8

останали в изречението доволни и щастливи. Подлогът Сказуемото и -Много е приятно да си в кратко изречение! Детето играе.


Slide 9

Автор на приказката е Веселина Георгиева. За вас я разказа: Йорданка Първанова


×

HTML:





Ссылка: