Тайните на композицията


The Presentation inside:

Slide 0

Тайните на композицията Изобразително изкуство 4 клас Л. Ангелова, П. Легкоступ


Slide 1

Що е композиция? Разположението на фигурите, предметите, формите, линиите и цветовете в една картина съставят нейната композиция.


Slide 2

Елементи на композицията Композиционен център –образува се от предмет, част от предмет или група предмети, които са разположени, така че да изпъкват с формата си, цвета или големината си.


Slide 3

Елементи на композицията Равновесие


Slide 4

Елементи на композицията Цвят “Самотен кораб”, Александър Мутафов


Slide 5

Елементи на композицията Ритъм http://www.snimka.bg/album.php?album_id=275782


Slide 6

Тема Темата на картината представлява група от предмети, явления или случки, които са нарисувани от художника, за да разберем неговата идея.


Slide 7

Една и съща тема Портрет, Георги Йорданов, 1915г “Майка ми” , Владимир Димитров-Майстора


Slide 8

Портрет Михаил Карапаунов, Портрет Давид Перец, Портрет


Slide 9

Тема: На пазар Иван Иванов, 1938г Иван Мърквичка


Slide 10

Що е сюжет? Сюжетът на творбата разкрива конкретната случка, предмет или природен обект, които са изобразени в художественото произведение. “Жътварки” , Владимир Димитров-Майстора


Slide 11

Сюжет Жътва, Стоян Венев На чешмата, Антон Митов


Slide 12

Видове композиция Според използваните при построяването u геометрични фигури композицията може да бъде: триъгълна, правоъгълна, кръгла, овална и т.н.


Slide 13

Правоъгълна композиция Художник: Михаил Карапаунов


Slide 14

Триъгълна композиция Художник: Давид Перец


Slide 15

Видове композиция Художник: Михаил Карапаунов


Slide 16

Изобразителна задача Нарисувай кръгла композиция на тема “Аквариум” с материали по избор.


Slide 17

Приятна работа!


Slide 18

Аничка Петкова ОУ “Иван Вазов”-Видин В тайните на композицията заедно с вас надникна: http://www.snimka.bg/album.php?album_id=275782


×

HTML:

Ссылка: