ТОПЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА.


The Presentation inside:

Slide 0

ТОПЛИННИ ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА.


Slide 1

Абсолютно черно тяло. Абсолютно черно се нарича тяло, което изцяло поглъща попадналото върху него електромагнитно лъчение. Това, че поглъща цялото електромагнитно лъчение НЕ пречи на абсолютно черното тяло да излъчва. В същност абсолютно черното тяло е идеален излъчвател.


Slide 2

ТОПЛИННО ИЗЛЪЧВАНЕ. При ниско напрежение жичката на електрическата лампа свети червено-оранжево. При повишаване на напрежението жичката на електрическата лампа започва да свети все по ярко, докато започне да излъчва бяла светлина. Цветът (дължината на вълната или честотата) на излъчената от лампата с нагреваема жичка светлина зависи от температурата. Т.е спектърът на излъчване се мени с температурата.


Slide 3

Температурен интервал Цвят в Келвини до 1000 Червен 1000—1500 Оранжев 1500—2000 Жълт 2000—4000 Бледо-жълт 4000—5500 Жълто-бял 5500—7000 Бял 7000—9000 Синкаво-бял 9000—15000 Синьо-бял 15000—? Син Цветът (дължината на вълната или честотата) на излъчената от нагрявано тяло светлина зависи от температурата или с други думи спектърът на излъчване се мени с температурата


Slide 4

Спектър на топлинното излъчване. През XIX в. физиците установяват, че интензитета на топлинното излъчване на абсолютно черно тяло зависи единствено от абсолютната му температура T и от дължината на вълната ?. Излъчената енергия от абсолютно черно тяло при дадена температура T е правопропорционално на площта, заградена от кривата при дадената температура. Излъчената енергия нараства при увеличаване на температурата на абсолютното черно тяло.


Slide 5


Slide 6

Закон на Стефан-Болцман. През 1879г. австрийският физик Йозеф Стефан експериментално установява, а по същото време теоритично е описано от Лудвиг Болцман, че мощността на топлинното излъчване (енергията излъчена за единица време) на абсолютно черно тяло е правопропорционална на площта S на тялото и на четвъртата степен на абсолютната му температура T. ? се нарича константа на Стефан-Болцман 1844-1906 W= ?. T4


Slide 7

Закон на Вин. През 1893г. немският физик Вилхелм Вин установява връзката между дължината на вълната ?max, съответстваща на максимума на интензитета в спектъра на абсолютното черно тяло и абсолютната му температура T. 13 януари 1864 г. – 30 август 1928 г. Нобелова награда за физика, 1911 г. ?max.T = 2,9.10-3m.K = const


Slide 8

В лампата с нажежаема жичка се използва ефектът на нагряване на проводник с високо съпротивление (най-често сплав на волфрама) при протичане през него на електрически ток. За получаване на видимо излъчване на светлина е необходимо температурата да се повиши до няколко хиляди градуса. Само малка част от излъчваната светлина е във видимия за човешкото око спектър, а основен дял се пада на инфрачервените лъчи. Приблизително 95% от енергията, конумирана от лампата с нажежаема жичка се отделя като топлина, вместо като видима светлина. За да отдели определено количество светлина, лампа с нажежаема жичка, с 5% ефективност произвежда повече топлина (и консумира повече енергия


Slide 9

Флуоресцентни лампи( с 7%-15% ефективност), често използвани за осветление от търговски и държавни предприятия, заради по-високата си ефективност и по-дълъг живот. Халогенните лампи Компактните флуоресцентни лампи енергоспестявщи крушки, които могат да се поставят в същите фасонки, както и стандартната лампа с нажежаема жичка. Това позволява 100W стандартната лампа с нажежаема жичка да се замени с 23W компактна флуоресцентна лампа, която да произвежда същото количесто светлина и има над 8 пъти по-дълъг живот


Slide 10

Ирландия е първата европейска страна, където лампите с нажежаема жичка ще бъдат забранени от 2009та. Комбирнирано с това, че ще започнат да облагат с по-висок данък, по-замърсяващите автомобили от 1 юли 2008, показва че явно ги е грижа за околната среда.


×

HTML:

Ссылка: