Одитиране на уеб сайтове


The Presentation inside:

Slide 0

Одитиране на уеб сайтове Правилният път към превръщането на посетителите в клиенти


Slide 1

Какво представлява уеб одита? - Откриване; - Анализ; - Документиране; - Предложение за решение. Не се правят промени, само се предлага решение!


Slide 2

За кого е подходящ?


Slide 3

Защо одитът е важен за уеб сайта? За да стане той, по-лесно откриваем; За да бъде лесен за използване от обикновеният човек; За да носи интересна и нужна информация; За да превърнете повече посетители в реални клиенти.


Slide 4

Цели на уеб одита Основните цели на всеки одит са две: - да направи Вашият сайт по-полезен за Вашите посетители, по-лесен за използване и най-важното – да повиши нивото на превръщане от посетител към клиент; - да направи Вашият уеб сайт по-лесно откриваем за търсещите машини, като по този начин доведе потребители; Това довежда до гарантирано по-високо ниво на възвръщаемост на първоначално направените инвестиции.


Slide 5

Елементи на пълният уеб одит 1. Оценка на общата структура на уеб сайта. 2. Анализ на дизайна и качеството на графичните елементи. 3. Тестване на ползваемостта на потребителският интерфейс. 4. Съвети за съдържание и секции. 5. Анализ на позиционирането в търсещите машини. 6. Анализ на техническите параметри на проекта.


Slide 6

Оценка на общата структура - проследяване на логическите връзки; - проследяване на вътрешните връзки между страниците; - съвети за организация на съдържанието; - съвети за форматиране;


Slide 7

Съвети за организацията на съдържанието - създайте карта на уеб сайта; - подредете съдържанието в релевантни категории; - използвайте таб-ове само в краен случай; - разделяйте важните неща в под-страници с връзка към тях; - използвайте принципа на надграждането на съдържание;


Slide 8

Съвети за правилно форматиране


Slide 9

Ползваемост


Slide 10

Анализ на позиционирането


Slide 11

Кодът е поезия за търсещите машини


Slide 12

МНОГО ВАЖЕН ПОСЛЕДЕН ЕЛЕМЕНТ


Slide 13

Call 2 Action


Slide 14

Благодаря за вниманието! Маргарит Мисирджиев Клуб „Спри и помисли“ [email protected] Варна, 2010


×

HTML:

Ссылка: