Добре дошли в трети клас!


The Presentation inside:

Slide 0

Добре дошли в трети клас!


Slide 1


Slide 2

Свърши веселото лято есен се задава пак, и звънче училищно ви сбира във вашия прекрасен клас! Всеки нещо ще разкаже, кой какво е преживял, с думички ще обрисува даже спомени безброй видял...


Slide 3

Тук ще е интересно и весело!


Slide 4

Мисия на ОУ “Проф.доктор Ас. Златаров” Осигурява качествено и достъпно образование на ученици от 1 до 8 клас, което успешно съчетава националните традиции с европейското измерение, и е насочено към развитие на индивидуалните способности на всеки ученик като знаещ, мотивиран и способен на житейска и професионална реализация член на гражданското общество.


Slide 5

Цели Усвояване на общообразователния минимум съгласно Държавните образователни изисквания. Отчитане на индивидуалните потребности на учениците и развиване на заложбите им с оглед пълноценното им развитие и реализация. Формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, участие в демократичните процеси, изграждане на култура на поведение и взаимоотношения, уважение към гражданските права и отговорности. Изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура.


Slide 6

Учебен план за ІІІ клас Български език и литература 7 ч Английски език 3 ч Математика 3.5 ч Човекът и обществото 1.5 ч Човекът и природата 1 ч Музика 1.5 ч Изобразително изкуство 2 ч Домашен бит и техника 1 ч Физическо възпитание и спорт 2.5 ч ЗИП- БЕЛ 1 ч ЗИП - МАТЕМАТИКА 1 ч МОДУЛ. физ. възп. и спорт 1.5 ч Час на класа 1 ч


Slide 7

Учебници и помагала , с които ще работим в 3 клас


Slide 8

Необходими тетрадки Български език-широки редове за работа в клас-60 листа домашна работадо 40 листа и самоподготовка- 60 листа Четене-широки редове за работа в клас, до 40 листа 3. Математика-широки редове за работа в клас, домашна работа, самоподготовка- по 60 листа без поле 4. Човекът и природата-широки редове за работа в клас, до 40 листа 5. Човекът и обществото -широки редове за работа в клас, до 40 листа Английски език-широки редове за работа в клас и домашна работа, брой листове по избор 7. Музика- нотна тетрадка 7. Бележник ВСИЧКИ УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ И РАБОТНИ ТЕТРАДКИ ДА БЪДАТ ПОДВЪРЗАНИ И НАДПИСАНИ!


Slide 9

чертожни инструменти- линия, правоъгълен триъгълник, моливи за чертане; химикали; моливи – обикновен и цветни; гума, острилка; флумастри; за изобразително изкуство – блок №4 или скицник, акварелни бои, темперни бои, четки/ тънка, плоска и кръгла/,пастели; за домашен бит и техника – гланцово блокче, ножица, лепило, тиксо, дъска и макетно ножче, пластилин; за физическо възпитание и спорт – спортен екип (тениска, анцуг, маратонки или платненки) Необходими пособия и материали


Slide 10

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната 04.11.2010 г. – 08.11.2010 г. вкл. за първи клас 24.12.2010 г. – 03.01.2011 г. вкл. коледна 29.01.2011 г. – 31.01.2011 г. вкл. срочна 30.03.2011 г. – 10.04.2011 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас 30.03.2011 г. – 04.04.2011 г. вкл. пролетна за ХІІ клас 2. Неучебни дни 01.11.2010 г. Ден на народните будители 17.05.2011 г. ДЗИ по БЕЛ 19.05.2011 г. Втори ДЗИ 25.05.2011 г. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 3. Край на втория учебен срок 20.05.2011 г. І клас (13 учебни седмици) 11.05.2011 г. ХІІ клас (13 учебни седмици) 31.05.2011 г. ІІ - ІV клас (14 учебни седмици) 15.06.2011 г. V - VІІІ клас (16 учебни седмици) 30.06.2011 г. VІІІ клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език) График на учебното време за учебната 2010/2011 година:


Slide 11

Очакваме Ви на 15.09.2010 в 8.45 в двора на училището! Откриване в 9.00 часа. Очакваме Ви на 15.09.2010 в 8.45 в двора на училището! Откриване в 9.00 часа.


Slide 12

На добър час в трети клас!


×

HTML:

Ссылка: