Устройство на компютъра


The Presentation inside:

Slide 0

1 Устройство на компютъра


Slide 1

2 Човека се е постарал да предаде на компютъра не своите физически, а своите интелектуални способности, т.е. Възможността за работа с информация. Според целта си,всеки компютър, е универсален инструмент за управление на информация. Според принципите на устройството си компютъра е модел на човек, който работи с информация.


Slide 2

3 Съществуват четири основни информационни функции в човека: Приемане (вход) на информацията; Запомняне на информацията (памет); Процес на обмисляне на информацията (обработка на информацията); Предаване (изход) на информацията.


Slide 3

4 Компютъра включва в себе си устройства, Които изпълняват тези функции: устройства за вход, устройства за запомняне (памет), Устройство за обработка (процесор), устройства за изход.


Slide 4

5 1.Принципна схема за устройство на компютър:


Slide 5

6 2.Принцип на Джон фон Нойман Схема за устройство на компютъра за първи път е била предложена през 1946 година от американският учен Джон фон Нойман. Джон фон Нойман е формулирал основните принципи на работа на компютъра,които до голяма степен са се съхранили и се използват и в съвременните компютри.


Slide 6

7 Какви всъщност са тези принципи? Първи принцип - Компютърът е електронно устройство и всички операции в него се извършват от електронни схеми. Втори принцип - Информацията в компютъра се представя в двоична бройна система. Трети принцип - Данните за обработка и програмите, задаващи работа на компютъра, се съхраняват в памет. Паметта и изчислителната част на процесора са разделени.


Slide 7

8 3.Основни компоненти, изграждащи принципната схема на компютъра: а) централният процесор; б) оперативната памет; в) периферните устройства.


Slide 8

9 Принципна схема на съвремененперсонален компютър


Slide 9

10 10 Системен блок Захранващ блок видеокарта портове Слотови разширения Дънна платка процессор оперативна памет Хард диск СD (DVD)


×

HTML:

Ссылка: