Безбедност на децата на интернет


The Presentation inside:

Slide 0

Безбедност на децата на интернет Ирина Шумадиева Фондација Метаморфозис www.metamorphosis.org.mk


Slide 1

Вовед Интернетот е корисен медиум за сите Но, постојат реални опасности Најмногу страдаат децата Потребно е да се разберат опасностите за да можат да се избегнат ризиците 01.12.2015


Slide 2

Можности на интернет Информации Комуникација Истражувања Финансиски трансакции Купување Вести Игри Реклами www.metamorphosis.org.mk


Slide 3

Анонимност Неможност за идентификување Нема ограничување на содржините Вируси, спам Законски и финансиски опасности www.metamorphosis.org.mk Опасности на интернет


Slide 4

www.metamorphosis.org.mk Да се концентрираш на опасностите и да ги заборавиш користите. Која е најголемата опасност на интернет?


Slide 5

Што прават децата најчесто на интернет? Комуницираат со други деца Посетуваат забавни веб-сајтови Го користат како извор на информации за нивните училишни задачи и проекти www.metamorphosis.org.mk


Slide 6

Комуникација Чет Кратки пораки Имејл Веб-сајтови за социјално вмрежување Мобилни телефони www.metamorphosis.org.mk


Slide 7

Проблеми Децата лесно даваат лични податоци погрешно употребени злоупотребени За децата многу е полесно да се однесуваат непристојно на интернет, отколку во живо. Непосакуван имејл Неконтролирано делење лични работи на сајтовите за социјално вмрежување Давање броеви на мобилни телефони www.metamorphosis.org.mk


Slide 8

Содржина Веб-сајтови од информативна природа Комерцијални веб-сајтови Веб-сајтови кои овозможуваат креирање и споделување содржини www.metamorphosis.org.mk


Slide 9

Проблеми Децата често веруваат во се што ќе видат и прочитаат на интернет Линијата помеѓу информацијата и пропагандата некогаш е премногу тенка Профилите креирани на веб-сајтовите за социјално вмрежување служат за комуникација, но и за делење на содржини Блогови, сервиси за споделување слики и видеа www.metamorphosis.org.mk


Slide 10

www.metamorphosis.org.mk Улогата на родителите


Slide 11

Родителите треба... Да ги научат основните Интернет поими Да постават некои правила Да го сместат компјутерот на централно место во домот Да постават временски ограничувања Да ги научат децата на безбедно и одговорно однесување Да користат софтвер за родителска контрола www.metamorphosis.org.mk


Slide 12

Crawler Parental Control www.metamorphosis.org.mk


Slide 13

www.metamorphosis.org.mk Улогата на наставниците


Slide 14

Тие треба... Да научат што е можно повеќе за интернетот Да дознаат какви интернет навики имаат нивните ученици Да се осигурат дека мониторите се секогаш видливи за нив Да ги информираат родителите Да направат заеднички договор со учениците за користењето на интернет во училницата Да изработат листа на препорачани веб-сајтови за користење во училиште и дома www.metamorphosis.org.mk


Slide 15

Улогата на медиумите www.metamorphosis.org.mk


Slide 16

Медиумите треба... Да информираат 01.12.2015


Slide 17

Придонесот на Метморфозис... www.metamorphosis.org.mk


Slide 18

Публикации www.metamorphosis.org.mk


Slide 19

Веб-сајт (www.crisp.org.mk) www.metamorphosis.org.mk


Slide 20

Едукации во училиштата www.metamorphosis.org.mk


Slide 21

Ви благодарам за вниманието! www.metamorphosis.org.mk контакт: [email protected]


×

HTML:

Ссылка: