МОБИНГ


The Presentation inside:

Slide 0

МОБИНГ ЗЛОСТАВЉАЊЕ НА ПОСЛУ Аутор:Раде Ђорђевић Јул 2009.године Удружење грађана НО Мобинг Чачак


Slide 1

Зашто уопште говоримо о Мобингу? - Циљ је да се упозори друштвена заједница на озбиљност проблема - Важно је умети препознати мобинг да би се могао спречити - Мобинг је патолошка и девијантна појава искључиво везана за радно окружење која представља и кривично дело - Мобинг је широко распрострањена појава која оставља последице на појединца,радно окружење и друштвену заједницу - Мобинг угрожава част,углед и људско достојанство запосленог, а то су темељи личности и основне људске вредности


Slide 2

Шта је то мобинг? “Мобинг је психички терор у пословном животу и односи се на непријатељску и неетичку комуникацију и малтретирања која су на систематичан начин усмерена од стране једног или више појединаца, углавном према једном појединцу,који је беспомоћан и у немогућности да се одбрани.Малтретирање се одвија са високом учесталошћу (најмање једном недељно) и у дужем временском раздобљу(најмање шест месеци) и за последицу има менталне, психосоматске и социјалне патње жртви.” Весна Балтазаревић


Slide 3

Шта значи термин мобинг? Реч мобинг потиче од: - именице mob -руља,гомила,олош... - глагола to mоb -насрнути у маси,бучно навалити на некога... - придева mobisсh -простачки,грубо,вулгарно... Назив mobing први је употребио немачки психолог Хајнц Лејман 1984.године


Slide 4

Активности удружења - Препознавање мобинга - Психосоцијална подршка жртвама - Помоћ у судским процесима, сарадња са адвокатима и праћење тока судских процеса - Информисање и едукација - Истраживање мобинга - Сарадња са другим сличним организацијама - Учешће на скуповима који се баве овом проблематиком


Slide 5

ВРСТЕ И ОБЛИЦИ МОБИНГА


Slide 6

Разврставање мобинга Мобинг се разврстава по основу два критеријума: 1.По критеријуму ко је злостављач, а ко жртва 2.По критеријуму мотива мобинга


Slide 7

По критеријуму ко је злостављач, а ко жртва разликујемо: 1. Вертикални мобинг 2. Хоризонтални мобинг


Slide 8

Вертикални мобинг - Мобинг од стране надређeних према подређeнима или обрнуто - Вертикални мобинг од стране надређeних присутан је у 55% случајева - Вертикални мобинг од стране подређeних присутан је у 5% случајева - Овај вид мобинга познат је и под називом-BOSSING


Slide 9

Хоризонтални мобинг - Одвија се између запослених на једнаком положају и хијерархијској лествици - Колегe воде рат разним подметањима и огoварaњима како би се истералa осoба која изазива непријатности или љубомoру са посла - Овај облик мобинга заступљен је у 45% случајева


Slide 10

По критеријуму мотива мобинга разликујемо: - Емотивни мобинг - Политички мoбинг - Стратешки мобинг - Сeксуални мобинг


Slide 11

Емотивни мобинг Емотивни мобинг се јавља као последица љутње,љубомoре,зависти или антипатије, а узрок за покретање акције злостављaња проналaзи се како у осoбинамa жртве, тако и у осoбинамa злостављaча.


Slide 12

Политички мобинг Политички мобинг присутан је у државним органима на свим нивоима организовањa као и у јавним предузећима и установамa. Политичке странке на руковoдећа места именују осoбе из својих редова које су често некомпетeнтне.


Slide 13

Стратешки мобинг Стратешки мобинг се везује за политику управљачке структуре фирме о потреби смањења броја запослених који се јавно не истиче а спроводи се организованим мобингом да би запослени сам напустио фирму не тражећи за себе ни отпремнину нити друге погодности.  


Slide 14

Сексуални мобинг Сексуални мобинг је вид и врста узнемиравaња-злостављaња нa послу . Овај вид мобинга испољава се као: - Злоупoтреба моћи - Замена нечeга зa нешто (секс као услов) - Успостављaње нeпријатног (сексуализованог) амбијента у радном простoру


Slide 15

КАКО ПРЕПОЗНАТИ МОБИНГ


Slide 16

Узроци мобинга - Недостаци у интерном информисању - Недовољно транспарентна атмосфера - Неадекватно понашање руководеће структуре - Недостаци у управљању персоналом и лоши међуљудски односи - Недовољно разграничене надлежности и подела задатака - Потискивање свађа и конфликата 1


Slide 17

Узроци мобинга - Ћутање о мобингу - Непостојање законске рeгулативе - Неповерење у судску и правну заштиту - Недостатак инспектора рада и њихово непознавање проблематике мобинга - Неповерење запослених у Синдикат 2


Slide 18

Основни елементи мобинг ситуације 1.Нерешени конфликт као активатор мобинга 2.Непосредни учесници у мобинг ситуацији (злостављач,жртва и група за подршку)


Slide 19

КОНФЛИКТ - активатор мобинга Нерешени конфликт у најширем смислу речи је основни активатор злостављања на послу – мобинга. Узрок сукоба се најчешће брзо заборавља а заостале агресивне тежње се усмеравају према одређеној особи - ПОЧЕТАК МОБИНГА!


Slide 20

Улоге у мобинг ситуацији - Злостављач-мобер - Жртва-запослени - Група за подршку


Slide 21

Ко су злостављачи-мобери? - Злостављачи или мобери су по правилу мање способне али “моћне” особе - Особе са психозама,депресијама,траумама - Особе одрасле без љубави које своју инфериорност прикривају и “ лече “ прогањањем других - Особе које се понашају деструктивно,непријатељски и којима је сила једини аргумент - Особе патолошки љубоморне на успехе и способности других људи


Slide 22

Ко су жртве мобинга? - Изузетно способне,стручне и креативне особе - Особе високих моралних стандарда - Младе особе пуне елана и нових идеја - Особе пред пензијом - Особе које уочавају неправилности у раду и о њима јавно говоре - Мирне и повучене особе које раде,ћуте и трпе - Припадници мањинских група,различитих религија и геј популације - Особе које из било ког разлога нису симпатичне руководиоцу или радном окружењу


Slide 23

Групе за подршку - Група за подршку злостављачу - Група за подршку жртви НЕМА МОБИНГА БЕЗ ГРУПЕ ЗА ПОДРШКУ


Slide 24

Типови злостављача-мобера - “Највећи радник” - “Манипулатор” - “Гуру” - “Психопата”


Slide 25

“Највећи радник” -Према надређенима претерано љубазан -Емоционално незрела особа,искориштава друге -Селективно љубазан према сарадницима -Често изводи драму “јадан ја, нико ме не разуме” -Ако га открију,тврди да је баш он жртва -Увек се труди да буде у центру пажње -Не пропушта прилику да се представи као “највећи радник” -Кад га позову на одговорност,сваљује кривицу на друге


Slide 26

“Манипулатор” -Професионално недовољно квалификована особа,али моћна -Често глуми професију којом жели да се бави,од самозваног шефа постаје шеф и захтева заслуге које му “припадају” -Манипулатор и блефер -Често прети сарадницима,сплеткари,уцењује и застрашује -Глуми оданост надређенима,али их одбацује пошто их искористи за своје циљеве


Slide 27

“Гуру” -Успешан на уском стручном пољу,опстаје на рачун старе славе -Егоиста,злоставља оне који га могу угрозити знањем или искуством -Емоционално хладна особа -Понекад претерано уредан и организован -Своје грешке приписује другима,имајући у виду да је “напад најбоља одбрана”


Slide 28

“Психопата” -Према жртвама се понаша као напасник,вређа,суров је,агресиван и арогантан,према другима љубазан -Прорачуната особа, хладна,без емоција и осећаја за колектив,они који га открију постају његове жртве -Вешт глумац,ништа му не значе закони и моралне норме,своја (не)дела пребацује на друге -Бави се криминалним активностима -Никад не показује емпатију,сажаљење и кривицу


Slide 29

АКТИВНОСТИ ПОСТУПЦИ И ФАЗЕ МОБИНГА


Slide 30

Мобинг активности - Напад на социјалне односе - Напад на личну репутацију - Напад на адекватну комуникацију - Напад на радне резултате - Напад на здравље жртве


Slide 31

Најчешћи поступци мобинга - Обраћање уз вику и претње - Оговарање - Исмејавање - Непрослеђивање информација - Непозивање на састанке - Нестајање докумената и њихово појављивање - Стална критика рада и умањивање доприноса - Претерана контрола - Лоши услови рада 1


Slide 32

Најчешћи поступци мобинга - Одузимање средстава за рад-Синдром “празног стола” - Затрпавање пословима-Синдром”пуног стола” - Давање бесмислених послова-Синдром”Пепељуге” - Неодобравање годишњих одмора и слободних дана - Задавање задатака који нарушавају здравље - Претње физичком силом и насртаји - Закидање на заради 2


Slide 33

Фазе мобинга 1.Сукоб и неверица 2.Терор и преиспитивање 3.Дежурни кривац и “џак” за боксовање 4.Борба за опстанак 5.Депресија 6.Отказ или друго решење


Slide 34

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ И ПОСЛЕДИЦЕ МОБИНГА


Slide 35

Распрострањеност мобинга - У школству, свим врстама школа и високошколских установа и у научним институтима - Здравству, домовима здравља, специјализованим здравственим установама - Државним институцијама и државној управи - Јавном сектору - Банкарству 1


Slide 36

Распрострањеност мобинга - Приватним и приватизованим фирмама - Фирмама чија су седишта ван Србије - Трговини - Саобраћају - Полицији - Војсци 2 ЗАПОСЛЕНИ У СВИМ ДЕЛАТНОСТИМА И СЕКТОРИМА


Slide 37

Последице према жртви Телесни поремећаји Хронични умор, сметње са пробавом, повећана или смањена телесна тежина, различити болни синдроми, смањен имунитет. Психички поремећаји Депресија, емоционална празнина, осећај губитка животног смисла, анксиозност, грубост, губитак мотивације и ентузијазма, апатија и хипоманија, поремећај прилагођавања, несаница, повећана потреба за алкохолом, седативима, цигаретама. Поремећаји понашања Губитак концентрације, заборавност, развод брака, породични проблеми, суицидално понашање.


Slide 38

Постојеће дијагнозе По међународној класификацији болести МКБ 10 постоје неке од дијагноза везане за ове проблеме: - Z 56.2 – страх од губитка посла - Z 56.3 – стресогени услови рада - Z 56.4 – неслагање са претпостављеним или колегама


Slide 39

Последице према послодавцу - Пад мотивације и продуктивности - Ремећење позитивне радне атмосфере - Умањење репутације послодавца - Повећање трошкова због боловања,вођења судских спорова,исплате одштете запосленим због мобинга


Slide 40

Последице према друштвеној заједници Друштвена заједница такође трпи негативне последице мобинга, што се огледа у увећаним трошковима фондова здравственог и пензијског осигурања.


Slide 41

БОРБА ПРОТИВ МОБИНГА


Slide 42

Шта учинити ако препознамо мобинг ? - Пре свега, свака појава мобинга се мора ПИСМЕНО забележити - О ономе што сте приметили обавестите свог представника запослених - Покушајте разговарати са особом која је злостављана као и са особом која спроводи то - У случају психичких и телесних поремећаја потражите савет психолога, психијатра, лекара медицине рада. - Урадите било шта, што вам падне на памет само немојте дозволити да се преко таквог понашања пређе ћутке, јер управо злостављачи то хоће


Slide 43

ПОКАЖИМО САОСЕЋАЊЕ И ПРУЖИМО ПОДРШКУ То је најмање што можемо урадити


Slide 44

Спровођење превентивних мера - Усвајање законске регулативе - Информисање и едукација - Тренинг комуникацијских вештина - Сарадња са послодавцима и синдикатима - Сензибилизација јавности - Рекламна антимобинг кампања


Slide 45

Законска заштита - Кривични закон Републике Србије - Закон о раду - Закон о облигацијама - Закон о безбедности и заштити живота и здравља на раду - Друга законодавна акта


Slide 46

Сензибилизација јавног мњења - Упозоравање на мобинг кроз медије - Интернет - глобални и најмоћнији медиј - Публиковање и дистрибуција едукативних материјала


Slide 47

Антимобинг тимови - Представници цивилног друштва - Представници академске заједнице - Представници синдиката и различитих струка (психијатри,психолози,социјални радници,правници) - Представници политике


Slide 48

Улога послодавца - Да схвате значај проблема које доноси мобинг - Да сарађују са синдикатима и организацијама које се баве мобингом - Да се залажу за “нулту” толеранцију мобинга у радној средини - Да учествују у антимобинг пројектима


Slide 49

Улога синдиката - Синдикални повереници морају бити на располагању запосленима - Запослени морају имати сигурност да ће бити заштићени и да ће им бити пружена помоћ у препознавању и решавању мобинга - Писмено забележите сваки случај злостављања на послу и архивирајте све писмене документе


Slide 50

РАД СА ЖРТВАМА МОБИНГА


Slide 51

Рад са жртвама Телефон - Добрo заштићен и анониман медиј - Пружање рeлевантних информацијa и подршке - Поверавaње стручној oсоби која рaзуме, слуша и верујe осoби која смaтра дa је жртва мобинга - С једнe стране пружање информацијa, а с друге стране прeусмеравaње позиваоцa на друге службе и институције


Slide 52

Рад са жртвама Саветовалиште - Психолошка помоћ жртви, оснаживање,враћање самопоуздања и самопоштовања - Будући да мобинг крши и права из радног односа, потребно је обезбедити правно саветовалиште - Охрабривање особа да се обрате послодавцу и упозоре на понашање које наноси штету њиховом здрављу и достојанству. - Радионице (креативне,духовне, комуникoлoшке)


Slide 53

Рад са жртвама ”Писмо послодавцу” - Особи која се ОДЛУЧИ да упути своме послодавцу притужбу ,Удружење нуди помоћ у смислу да упути своје “писмо послодавцу” - “Писмо послодавцу” има врло уљудну форму кроз коју упозоравамо да нам се обратио запослени и затражио нашу помоћ и молимо га да предузме мере којима би заштитио здравље и достојанство дотичног запосленог - Послoдавци углaвнoм одговоре на наше писмо


Slide 54

Порука ЗАУСТАВИМО МОБИНГ ЗАЈЕДНО !


Slide 55

Хвала на пажњи ! УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА “НО МОБИНГ ЧАЧАК” E-mail:[email protected]


×

HTML:

Ссылка: