Групи растения


The Presentation inside:

Slide 0

Групи растения Автор: Д. Миленкова


Slide 1

Дървета Храсти Треви


Slide 2

ДЪРВЕТА


Slide 3

ДЪРВЕТА


Slide 4

ХРАСТИ


Slide 5

ТРЕВИ


Slide 6

Да поиграем Свържи по двойки...


Slide 7

ГАТАНКИ


Slide 8

От едно огнище цял свят се грее. ОТГОВОР Автор: queen_blunder


Slide 9

Наша Мара плет тъкала, на небето го простряла. ОТГОВОР Автор: queen_blunder


Slide 10

Смок свири по могили. Лист го чува и играй. ОТГОВОР Автор: queen_blunder


Slide 11

Дълга Яна криволана снага има, сянка няма. ОТГОВОР Автор: queen_blunder


Slide 12

Лете се облича, зиме се съблича. ОТГОВОР Автор: queen_blunder


Slide 13

Една къща на един крак. ОТГОВОР Автор: queen_blunder


Slide 14

Зелена паница с червено вино. ОТГОВОР Автор: queen_blunder


Slide 15

Стар дядо в кожи увит. Откриеш ли го, сълзи рониш. ОТГОВОР Автор: queen_blunder


Slide 16

Не крои, не шие, а много ризи носи. ОТГОВОР Автор: queen_blunder


Slide 17

Пълна къща със деца: без прозорци, без врата. ОТГОВОР Автор: queen_blunder


Slide 18

Мъничко, червеничко, царя от пътя отбива ОТГОВОР Автор: queen_blunder


Slide 19

Бяло момиче по риза рано напролет излиза. ОТГОВОР Автор: queen_blunder


Slide 20

СЛЪНЦЕТО Следваща гатанка Автор: queen_blunder


Slide 21

ДЪГАТА Следваща гатанка Автор: queen_blunder


Slide 22

ВЯТЪРЪТ Следваща гатанка Автор: queen_blunder


Slide 23

РЕКАТА Следваща гатанка Автор: queen_blunder


Slide 24

ДЪРВОТО Следваща гатанка Автор: queen_blunder


Slide 25

ГЪБАТА Следваща гатанка Автор: queen_blunder


Slide 26

ДИНЯТА Следваща гатанка Автор: queen_blunder


Slide 27

ЛУКЪТ Следваща гатанка Автор: queen_blunder


Slide 28

ЗЕЛКАТА Следваща гатанка Автор: queen_blunder


Slide 29

ТИКВАТА Следваща гатанка Автор: queen_blunder


Slide 30

ЯГОДАТА Следваща гатанка Автор: queen_blunder


Slide 31

КОКИЧЕТО Автор: queen_blunder


Slide 32

БРАВО! БРАВО! БрАВо! БРаВО!


×

HTML:

Ссылка: