Економічна природа і види КОНКУРЕНЦІЇ


The Presentation inside:

Slide 0

Економічна природа і види КОНКУРЕНЦІЇ


Slide 1

Конкуренція - це суперництво між суб’єктами ринкової економіки за найкращі умови виробництва, вигідну позицію на ринку тощо. Вона є тією ринковою силою, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції, яка урівноважує ринкові ціни


Slide 2

В силу своєї суперечливої природи конкуренція несе в собі одночасно як позитивні так і негативні наслідки й дії. З одного боку:


Slide 3

Однак, як будь-який суспільний процес, конкуренція має й негативні наслідки вона :


Slide 4

Три основних типи конкурентної поведінки


Slide 5

У системі конкуренції чітко виділяють дві її основні форми: внутрішньогалузеву, міжгалузеву. Внутрішньогалузева конкуренція – це суперництво між підприємцями, що виробляють однорідну продукцію в одній галузі, за більш вигідні умови виробництва та реалізації продукції, тобто за отримання надприбутку який з’являється на окремих підприємствах внаслідок зниження індивідуальної вартості товару порівняно з його суспільною вартістю. Міжгалузева конкуренція — це конкуренція між товаровиробниками, які діють у різних галузях народного господарства. Через різні умови виробництва у галузях підприємці за однакових витрат капіталу отримують неоднакову масу продукту.


Slide 6

Цінова конкуренція проявляється в намаганні товаровиробників використати ціну як важіль утримання і зміцнення своєї позиції на ринку. Нецінова конкуренція – це такий вид конкуренції, при якій використовують будь-які інші методи, окрім зниження цін. Ці методи можуть включати якості самого продукту або його рекламу, інформацію, надійність продукту, відповідність обіцяним характеристикам, після реалізаційного обслуговування


Slide 7

Конкуренція Досконала Недосконала Поліполія Монополістична Олігополія Монополія Монопсонія


Slide 8

Умови досконалої конкуренції визначаються наступними параметрами: велика кількість продавців і покупців, жоден з яких не має помітного впливу на ринкову ціну і кількість товару; кожен продавець виробляє однорідний продукт, який в жодному відношенні не відрізняється від продукту інших продавців; бар`єри для входу на ринок в довгостроковому аспекті або мінімальні, або взагалі відсутні; жодних штучних обмежень попиту, пропозиції або ціни не існує і ресурси - змінні фактори виробництва – мобільні; кожен продавець і покупець має повну й правильну інформацію про ціну, кількість продукту, витрати й попит на ринку.


Slide 9

Недосконала конкуренція.  Відомо що на практиці конкуренція звичайно є недосконалою. Прикладами недосконалої конкуренції є монополістична та олігополістична конкуренція. Монополістична конкуренція. За умов монополістичної конкуренції велика кількість виробників пропонує схожу, але не ідентичну продукцію, тобто на ринку присутні гетерогенні товари. Якщо за умов досконалої конкуренції фірми виробляють стандартизовану (однорідну) продукцію, то за умов монополістичної конкуренції виробляється диференційована продукція. Олігополістична конкуренція. Олігополія характеризується небагато-чисельністю учасників конкуренції - коли відносно мала (в межах десятку) кількість фірм панує на ринку товарів чи послуг. Класичним прикладом олігополії є "велика трійка" в США - "Дженерал моторз", "Форд", "Крайслер".


Slide 10

Конкуренція в Україні. На сьогоднішній день вже є розроблена загальнодержавна програма розвитку конкуренції на території України на 2014 – 2024 роки, а саме : 10 жовтня 2013 року Загальнодержавна програма розвитку конкуренції в Україні на 2014-2024 роки внесена Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України та зареєстрована за номером 3406. Розроблення Загальнодержавної програми розвитку конкуренції в Україні на 2014 – 2024 роки та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про її затвердження передбачено пунктом 78.1 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України № 128/2013.


Slide 11

Дякую за увагу Підготував: Студент групи ТК-22 Степанюк Андрій


×

HTML:

Ссылка: