Професійне самовизначення особистості як динамічний процесУдовиченко О.О.,директор НМЦ


The Presentation inside:

Slide 0

Професійне самовизначення особистості як динамічний процес Удовиченко О.О., директор НМЦ


Slide 1

Результати дослідження «Вибір професії» професійний вибір у більшості випадків здійснюється стихійно, несвідомо; при здійсненні професійного вибору більшість учнів спираються на несуттєві фактори; більшість учнів та їх батьків переживають ситуацію професійного вибору як емоційно негативну


Slide 2

Самовизначення – цілісний свідомий акт мотиву, який має складну структуру, що включає когнітивний (уявлення), емоційний (переживання) та поведінковий (мотивація, стереотипність) компоненти.


Slide 3

Самовизначення – це процес, відносно самостійний стан соціалізації, суть якого полягає у формуванні в індивіда усвідомлення мети і смислу життя, готовності до самостійної життєдіяльності на основі співвідношення своїх бажань, наявних якостей, можливостей і вимог, які застосовуються до нього з боку оточення і суспільства. Процес самовизначення особистості в соціумі передбачає пошук певної, особистісно значущої для себе і схвалюваної оточуючими (педагогами, батьками, однокласниками, для дорослих - колегами) позиції суб’єктності.


Slide 4


Slide 5


Slide 6


Slide 7


Slide 8


Slide 9


Slide 10

Професійне становлення включає чотири основні етапи: формування професійних намірів, професійне навчання, професійна адаптація і часткова чи повна реалізація особистості в трудовій діяльності


Slide 11

швидко діяти в нестандартних ситуаціях (в умовах ліміту часу, або коли бракує досвіду); учитися все життя (сьогодні неможливо працювати за фахом усе життя, маючи лише одну освіту; отже, періодично необхідно набувати нового фаху та навіть під час своєї діяльності необхідно самостійно набувати нових знань); Успішна людина повинна мати певні здібності:


Slide 12

працювати в сучасних інформаційних системах (вони є джерелом інформації та засобом спілкування; без уміння працювати з ІКТ неможливо діяти й бути успішним); вступати в комунікацію (сучасний світ стає все вужчим та єдиним; сьогодні неможливо сприймати себе лише як громадянина окремої держави).


×

HTML:

Ссылка: