Таби?ат – бізді? анамыз,               Таби?ат?а баламыз.               Таби?атты ?ор?айтын,               Біз ?депті баламыз.               Жер байлы?ы к?п екен,               Ме?геруді ?алайды.               Осыны? б?рін ме?гертер,               Д?ниетану саба?ы.


The Presentation inside:

Slide 0

               Таби?ат – бізді? анамыз,               Таби?ат?а баламыз.               Таби?атты ?ор?айтын,               Біз ?депті баламыз.               Жер байлы?ы к?п екен,               Ме?геруді ?алайды.               Осыны? б?рін ме?гертер,               Д?ниетану саба?ы.


Slide 1

1.Пайдалы ?азбалар ?олданылуына ?арай нешеге б?лінеді?       А) 2       ?)3       Б) 4   2. Жан?ыш пайдалы ?азбалар?а не жатады? А) тас к?мір, м?най, газ ?) м?най, гранит, мыс Б) газ, тас к?мір, ?ор?асын


Slide 2

3.Кенді пайдалы ?азбаларды? ??рамында не болады? А)газ ?)??м Б)металл 4.Тас к?мірді?  аса ірі кен орны ?айда орналас?ан? А)?скемен, Семей ?)?ара?анды, Екібаст?з Б)Ма??ыстау, Атырау


Slide 3

5. Каспий ма?ы ойпаты мен Ма??ыстау т?бегінен не ?ндіреді? А)тас к?мір, м?най ?)?ор?асын, алюминий Б) м?най, газ 6.Кенді пайдалы ?азбаны? мол  шо?ырлан?ан жері ?айда? А) Шы?ыс ?аза?станда ?)Орталы? ?аза?станда Б)Солт?стік ?аза?станда


Slide 4

6.Кенді пайдалы ?азбаны? мол  шо?ырлан?ан жері ?айда? А) Шы?ыс ?аза?станда ?)Орталы? ?аза?станда Б)Солт?стік ?аза?станда 7.Кенге жатпайтын пайдалы ?азбалар?а не жатады? А)т?з, фосфорит,?ктас ?) м?най, гранит, т?з Б) фосфорит, газ, металл


Slide 5

8. Еліміздегі е? ірі темір кен орны: А)Кентау ?)Соколов-Сарыбай Б)?скемен 9. Кен орны деп нені айтады? А)пайдалы ?азбаларды? шо?ырлан?ан жері ?)пайдалы ?азбаларды  ?ндіру ?дістері Б) пайдалы ?азбаларды ??дейтін жер


Slide 6

Д?рыс жауабымен салыстыр ж?не ба?ала. ?                        6.?                       1 ?ате – “5” А                        7.А                      2 ?ате – “4” Б                        8.?                      3 ?ате – “3” ?                        9.А                      4 ?ате – “2” Б                        10.?


Slide 7

?ызуын аямайды, К?лікке азы? жасайды.       ?ара т?сті, отын,    Жанады жар?ын.                    М?лдір, ?рі т?ссіз,                  ?зі таби?и отын.   


Slide 8


Slide 9


Slide 10

?ндіру ?дістері Карьер Шахта Б?р?ылау


Slide 11

М?най ?ндіру


Slide 12

М?най мен газды к?бінесе бірге ?ндіреді


Slide 13

Б?р?ылау ?дісі


Slide 14

М?най мен газды к?бінесе бірге ?ндіреді


Slide 15

М?най мен газды те?із астынан да алады


Slide 16

Солт?стік Б А Т Ы с Ш Ы ? Ы с О?т?стік


Slide 17

Пайдалы ?азбаларды? ?оры шексіз емес. Оны ?ор?ау?а ?з ?лесі?ді ?ос.


Slide 18

Егер мен ?орша?ан ортаны ?ор?ау министрі болсам,……..»


×

HTML:

Ссылка: