Використання інтерактивних технологій на уроках хімії


The Presentation inside:

Slide 0

Використання інтерактивних технологій на уроках хімії


Slide 1

Педагогічна технологія


Slide 2

Технології навчання Гуманно - особистісні технології; особистісно-зорієнтовані технології ; езотеричні; проектне навчання; інтерактивне навчання; інформаційно-комунікативні технології; технології моніторингу якості знань ; «довкілля»; технологія «Розвиток критичного мислення»; технологія створення ситуацій успіху; технологія модульного навчання; проблемного навчання.


Slide 3

Інтерактивне навчання Співнавчання Взаємонавчання Учень Учитель рівноправні рівнозначні Постійна,активна взаємодія всіх


Slide 4

Організація інтерактивного навчання Моделювання Життєві ситуації Рольові ігри Спільне вирішення проблем


Slide 5

Передати знання Усвідомити цінність інших людей Призначення інтерактивного навчання Завдання Підтримка учнів групи Розв’язування навчальних поведінкових занять


Slide 6

Мета: взаємодія дітей заради вияву та реалізації їхніх індивідуальних можливостей. Принципи реалізації: індивідуалізація; взаємодія всіх з усіма; зведеність груп ; самоврядування.


Slide 7

Технологія інтерактивного навчання


Slide 8


Slide 9

Нестандартні уроки: інтегровані уроки; уроки – конференційні; уроки-реквієми; уроки-диспути; уроки-дослідження; уроки-полеміки; уроки-конкурси учнівських проектів; уроки-подорожі; рольові та ділові ігри тощо;


Slide 10


Slide 11

Використання інтерактивних уроків сприяє: підвищенню загальної обізнаності та освіченості дітей; поглибленню знань з предмета; підвищенню кругозору учнів; перевірці знань учнів в ігровій та захоплюючій формі; зняттю втомленості учнів; активному розвитку пізнавальних процесів в учнів; формуванню навичок співпраці; розвитку творчої уяви.


Slide 12

СМС-повідомлення Чисельник - цифра, під якою літера знаходиться на кнопці мобільного телефону, а знаменник - порядковий номер літери на кнопці. СМС: 4/3, 8/3, 6/2, 4/4, 5/3, 6/3, 2/1.


Slide 13

“ Єгипетська піраміда ”


Slide 14

I HBr, HCl, H2 SO4 II H2CO3, H2S, HNO3 III H2SiO3, H 2SO3, H3PO4 “ Біла ворона”


Slide 15

H2SO4 HNO3 H2CO3 H3PO4 SO3 P2O5 N2O5 CO2 “ Наведи порядок”


×

HTML:

Ссылка: