Охорона праці


The Presentation inside:

Slide 0

Охорона праці


Slide 1

План 1. Законодавство в галузі охорони 2. Нормативно-правові акти з охорони праці 3. Організація охорони праці в навчально-виховних закладах


Slide 2

Законодавство України про охорону праці Законодавство України про охорону праці являє собою систему взаємозв’язаних нормативних актів, що регулюють відносини у галузі реалізації державної політики щодо правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці.


Slide 3

Складники охорони праці як системи


Slide 4

Законодавство України про охорону праці Законодавство України про охорону праці складається із загальних законів: Конституції України, Закону «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення », Кодексу законів про працю України та ін.


Slide 5

Нормативно-правові акти з охорони праці Згідно зі ст. 27 Закону України «Про охорону праці» до нормативно-правових актів з охорони праці належать такі документи: правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов'язкові для виконання.


Slide 6

Організація роботи з охорони праці у навчально-виховних закладах Викладач, вчитель, вихователь: відповідає за безпечне проведення навчально-виховного процесу, проводить інструктажі з учнями, студентами, вихованцями з охорони праці під час навчальних занять; несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я вихованців під час навчально-виховного процесу; повідомляє керівника закладу про нещасний випадок, що трапився; організовує надання першої допомоги потерпілому; інструктує вихованців під час проведення позакласних заходів; веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів, студентів, вихованців.


Slide 7

Організація роботи охорони праці під час позакласної, позашкільної діяльності Керівник клубу, гуртка, секції: забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження (інвентарю) тощо; проводить інструктаж з вихованцями з техніки безпеки на заняттях не дозволяє працювати учням, студентам і вихованцям без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту; негайно сповіщає керівника установи про нещасний випадок; несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством за нещасні випадки, що трапились з учнями, студентами і вихованцями під час проведення занять (заходів); веде профілактичну роботу з безпеки життєдіяльності серед учнів, студентів і вихованців.


Slide 8

Порядок проведення інструктажів для вихованців, учнів, студентів Вступний інструктаж проводиться на початку занять. Інструктаж проводить працівник служби охорони праці, а за відсутності такого - особа, на яку наказом керівника ЗО покладено ці обов'язки: з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики; у разі екскурсії на підприємство; з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особами, які навчаються в СЗО, ПЗО, ПТЗО, ВЗО, при оформленні або зарахуванні до ЗО.


Slide 9

Порядок проведення інструктажів для вихованців, учнів, студентів Програма вступного інструктажу розробляється службою охорони праці ЗО або призначеною керівником особою. Програма і тривалість вступного інструктажу затверджуються керівником закладу освіти. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу ), який зберігається в службі охорони праці або в працівника, що відповідає за проведення вступного інструктажу.


Slide 10

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ Наказ про розподіл (розмежування) функціональних обов'язків. Персональні посадові інструкції працівників з обов'язковим розділом охорони праці, затверджені наказом установи, закладу освіти. Журнал реєстрації нещасних випадків з вихованцями, учнями, студентами. Копії звітів з питань охорони праці. Плани евакуації учасників навчально-виховного процесу на випадок пожежі та інших надзвичайних подій. Положення про організацію роботи з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху тощо.


Slide 11

ЛІТЕРАТУРА Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навч. посібник. - Суми: Університетська книга, 2005. Законодавство України про працю / Упоряд. І.В.Зуб. - 2-ге вид., доп. -К.: А.С К., 2003 - 304 с. - (Нормативні документи та коментарі). Збірник документів з питань безпеки життєдіяльності в системі освіти.- Львів: ТзОВ «Марка ЛТД», 1997. Збірник документів і матеріалів з охорони праці / Упоряд. В.М. Курило, В.М. Лапін. - Львів: Львівський банківський коледж Охорона праці в школі: 36. нормативних актів / Упоряд. С. Кулешов.- К.: Рад. школа, 1986.


×

HTML:

Ссылка: