Лівобережна та Слобідська Україна в другій половині XVIII століття. Ліквідація Гетьманщини


The Presentation inside:

Slide 0

Лівобережна та Слобідська Україна в другій половині XVIII століття. Ліквідація Гетьманщини


Slide 1

Українські землі в ІІ половині XVIII століття. Урок 1. Лівобережна і Слобідська Україна у ІІ половині XVIII століття. Ліквідація Гетьманщини. Урок 2. Правобережна Україна в ІІ половині XVIII століття. Урок 3. Південна Україна у ІІ половині XVIII століття. Ліквідація Запорозької Січі. Урок 4. Культурне життя в Україні у ІІ половині XVIII століття. Урок 5. Урок узагальнення.


Slide 2

План вивчення Правління гетьмана Кирила Розумовського. Ліквідація Гетьманщини. Діяльність Другої Малоросійської колегії. Ліквідація автономного устрою Гетьманщина та Слобожанщини.


Slide 3

Опорні поняття і дати Опорні поняття Опорні дати: 1750 – 1764рр. – гетьманування К.Розумовського; 1764 р. – ліквідація Гетьманщини; 1765р. – ліквідація полково – сотенного устрою на Слобожанщині; 1781р. – ліквідація полково – сотенного устрою на Лівобережній Україні; 1783 р. – закріпачення селян на Лівобережній та Слобідській Україні; 1783 р. – перетворення лівобережних козацьких полків на регулярні полки російської армії.


Slide 4

Хуж. Шарль Ван Лоо, імператриця Єлизавета Розумовський Олексій Григорович 1747 року на домагання української старшини, підтриманої Олексієм Розумовським, та загроза воєн з Туреччиною та Прусією, імператриця Єлизавета Петрівна змушена була іменним указом «Про Буття в Малоросії гетьманові за колишніми норовами і звичаями» відновила гетьманат.


Slide 5

Правління гетьмана Кирила Розумовського. Останній гетьман Лівобережної України, граф Кирило Григорович Розумовський (1728—1803), походив з родини городового козака Григорія Розума (отримав своє прізвище від поговірки, яку часто промовляв напідпитку: «Що то за голова, що то за розум»). Соціальне зростання К. Розумовського стало можливим завдяки його братові Олексію. Кирила Розумовського обрали гетьманом на раді в Глухові (лютий 1750 р.). Однак самого Кирила на церемонії не було, він не захотів їхати із столиці в провінцію. Лише в 1751 р., за суворим наказом імператриці Єлизавети, гетьман поїхав у Глухів.


Slide 6

Діяльність К.Розумовського Опрацювати текст на с.262 – 263 та виписати в зошити основні заходи, які були здійснені гетьманом К.Розумовським. В чому виявилося зміцнення становища гетьмана? Які заходи були прийняті царським урядом для обмеження повноважень гетьмана? Які реформи були здійснені К.Розумовським?


Slide 7

Ліквідація Гетьманщини Причини: Прагнення ліквідувати в середині Росії єдину автономну територію; Невдоволення царського уряду зміцненням гетьманської влади; Виступила проти прагнення козацької старшини зробити гетьманство спадковим. 1764 року К.Розумовський склав гетьманські повноваження. Гетьманщина була ліквідована. Портрет Катерини ІІ. Роботи Жан-Баптиста Лампі


Slide 8

Діяльність Другої Малоросійської колегії. 1764 р. – утворення Другої Малоросійської колегії на чолі з П.Рум”янцевим. Опрацювати джерело на с.264 і визначте: У чому імператриця вбачала головне завдання малоросійського генерал – губернатора? Якими методами радила їх здійснювати? Основні заходи Другої Малоросійської колегії: проведення господарської ревізії; Підпорядкування українських адміністративних органів Малоросійській колегії Невідомий художник. Петро Рум'янцев


Slide 9

Ліквідація автономного устрою Гетьманщина та Слобожанщини. 1765 р. – скасування козацького устрою на Солобожанщині. Утворення Слобідсько – Української губернії 1775 р. - ліквідація Запорізької Січі. 1781 р. – утворення на землях Лівобережної України Малоросійського генерал – губернаторства. 1783 р. – закріпачення українських селян на Лівобережжі та Слобожанщині. 1783 р. – ліквідація козацького війська. Перетворення козаків на казенних селян, які відбували військову службу. 1785 р. - українська шляхта й старшина отримали права російського дворянства. 1796 р. – утворення Малоросійської, Новоросійської, Київської, Подільської, Волинської губерній.


Slide 10

Історичне значення Гетьманщини Протягом майже століття Гетьманщина була центром політичного життя України. Самоврядування сприяло розвитку української нації, піднесенню української шляхетської еліти, яка пишалася своїми традиціями. Гетьманщина була для політичних діячів ХХ століття прикладом українського самоврядування, доказом того, що український народ мав власну державу. З нащадків козацької старшини Гетьманщини вийшло багато діячів, які сприяли формуванню національної самосвідомості українців. Приклад Гетьманщини надихав сучасних українців у прагненні мати власну національну державу.


Slide 11

Закріплення Чому було відновлено гетьманство? Чому Гетьманщина була ліквідована? В чому полягало історичне значення Гетьманщини?


×

HTML:

Ссылка: