«Формування креативної особистості на основі застосування особистісно-діяльнісного підходу на уроках світової літератури»


The Presentation inside:

Slide 0

«Формування креативної особистості на основі застосування особистісно-діяльнісного підходу на уроках світової літератури» Досвід роботи вчителя світової літератури Вознесенського ліцею “ Інсайт ” Вознесенської міської ради Миколаївської області Грижимайло Ольги Миколаївни Грижимайло О.М.


Slide 1

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ


Slide 2

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ Які педагогічні технології доцільно обрати?


Slide 3


Slide 4

Методи дослідження


Slide 5

Мета досвіду: сформувати яка уміє: визначати мету і проектувати діяльність; адаптуватися до незвичайних життєвих реалій, обстоювати власну точку зору, бути активною, ініціативною, наполегливою. Працелюбна, духовнозбагачена Готова до саморегуляції самовиховання і саморозвитку


Slide 6


Slide 7

Практична значущість досвіду Коло знань Мікрофон Мозковий штурм Ажурна пилка «дерево рішень» Навчаючи вчуся «обери позицію» Дебати Дискусії Зміни позицію Займи позицію Ігрове навчання Рольові ігри Імітація


Slide 8

проблемні питання «Гобсек – філософ чи скнара зі «школи циніків», «Шлях Жульєна Сореля – це шлях злочину чи шлях падіння?», «Ставлення до теорії Раскольникова: за і проти» ? пошук ключових слів у формулюванні теми; ? евристична бесіда, яка дає змогу перевірити глибину розуміння матеріалу, контролювати процес засвоєння знань і виявлення можливих прогалин; ? практична робота з текстом твору (наприклад, виписати номери висловлювань, які відповідають змістові твору: «Чи розповідав це Дервіль про Гобсека», «Чи казав це Гобсек» за повістю О. де Бальзака «Гобсек»; вправа «незакінчене речення» - завершити фразу із тексту; ? літературні диктанти (як на перевірку знання тексту, так і на уміння логічно мислити); ? технологічний прийом «Лови помилку», який використовується під час вивчення біографічних тем; ? літературний гороскоп (наприклад, Воланд – скорпіон, Анна Кареніна – діва)


Slide 9

На етапі усвідомлення методи, прийоми та форми роботи з текстом ? формулювання запитань літературному герою чи письменнику; ? заповнення порівняльних таблиць; ? мозковий штурм; ? «антивірус»; ? кубування; ? асоціації; ? «обери позицію»; ?зіставлення аргументів ( наприклад, 1 група добирає аргументи на захист героя – «Я захищаю Гобсека», інша – висуває обвинувачення – «Я звинувачую Гобсека»); ?зіставлення образів-типів – «У лабіринтах світової літератури» (образ скупого у світовій літературі, зокрема у творчості Мольєра, Бальзака, Карпенка-Карого, Діккенса, Пушкіна, Гоголя); ?зіставлення оригіналу і кількох варіантів перекладу (н-д,«Міст Мірабо» Гійома Аполлінера, звукозапис поезії у виконанні самого автора та численних перекладів російською та українською мовами, зокрема М.Лукаша, М.Кудінова,); ?порівняння твору з його екранізацією (наприклад, фільми за творами, які вивчаються у 10 класі - Ф.Достоєвського «Злочин і кара», Ф.Стендаля «Червоне і чорне);


Slide 10

На етапі рефлексії


Slide 11

Ефективна форма підготовки і створення цікавого та змістовного уроку літератури – випереджальні завдання, особливо у старших класах. Учні готують різноманітні завдання, наприклад, повідомлення, дослідження, проекти, які мають вирізнятися ґрунтовністю, своєю науковістю, використанням додаткової літератури.


Slide 12

Позакласна робота


Slide 13

Уроки


Slide 14

Висновки Педагогічна праця нетворчою не буває, тому що неповторні учні, обставини навчання й особистість педагога. «Робота – найкращий спосіб насолоджуватися життям», - стверджував І. Кант. Минає час, але не змінюються завдання вчителя: - дати учням міцні і глибокі знання з предмету, - сприяти накопиченню у них «банку життєвих ситуацій», якими вони скористаються у майбутньому; - стати їм другом, розкрити багатство душі. Такі наші педагогічні аксіоми. Майстерність учителя - не випадкова удача, не щаслива знахідка, а систематичний кропіткий пошук. Але саме праця, оптимізм, постійне самовдосконалення – запорука життєвого успіху.


Slide 15

« Я тисячу разів переконаний у тому, що успішне навчання в старших класах залежить насамперед від уміння свідомо читати, - читаючи, думати й думаючи, читати ». . В.Сухомлинський


×

HTML:

Ссылка: