Організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків у 2011 році


The Presentation inside:

Slide 0

Організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків у 2011 році Головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації Микитюк М.В.


Slide 1

Нормативно-правові документи щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей Закон України « Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 №375-УІ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591. «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329. Закон України «Про охорону дитинства», 2001 рік (ст. 5, ст.6). Кодекс законів про працю України, 1971 рік (глава ХІІІ, ст.ст. 187-200). Закон України «Про охорону праці», 1992 рік (ст. 15). Закон України «Про пожежну безпеку», 1994 рік (ст. 5, ст. 8). «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення», затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 року № 280. «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення», Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 року №1251 «Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України», наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.2006 року №237.


Slide 2

Нормативно-правові документи щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей Закон України « Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008р. № 375-VI наказу Міністерства освіти, науки молоді та спорту України «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2011 році» від 19.04.2011 №350 спільна постанова Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецької обласної ради профспілок «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинок дітей області у 2011 році» від 08.04.2011 року №1 Наказ відділу освіти райдержадміністрації “ Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків у 2011 році ” від Заходи щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків влітку 2010 року


Slide 3

Примірний перелік ділової документації дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням Наказ навчального закладу про організацію роботи дитячого закладу відпочинку Висновок санітарно – епідеміологічної станції Дозвіл на початок роботи табору План роботи табору з денним перебуванням Статут (Положення) табору з денним перебуванням Санітарний паспорт табору. Акт приймання дитячого закладу відпочинку. Посадові інструкції (обов'язки). Інструкції з охорони життя і здоров'я дітей. Розроблені інструкції з охорони праці і техніки безпеки співробітників табору з денним перебуванням. Книга наказів (пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою). Кадровий склад працівників (списки співробітників).


Slide 4

Примірний перелік ділової документації табору з денним перебуванням Документація із дотримання заходів протипожежної безпеки та на випадок стихійного лиха (інструкція, план евакуації, накази тощо). Схема оповіщення на випадок надзвичайної ситуації. Журнал реєстрації дітей (П.І.П. дитини, відомості про батьків, домашня адреса тощо). Заяви батьків дітей, які перебувають в дитячому закладі відпочинку. Журнал відвідування дітей по загонам. Затверджений режим дня дитячого закладу відпочинку. Візитаційна книга (пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою). Книга телефонограм (із записом тексту, числа і часу одержання, від кого отримана персонально, П.І.Б., посада, доведення до відома виконавців, ознайомлений, виконано). Педагогічна документація (плани, розклади роботи, графіки). Медична документація. Документація з організації харчування (перспективне меню, бракеражний журнал, графік видачі їжі тощо).


Slide 5

Забезпечити табори твердим та м'яким інвентарем, питними бачками з гігієнічними фонтанчиками. Забезпечити умови для дотримання особистої гігієни дітей. Забезпечити харчоблоки достатньою кількістю холодильного та технологічного обладнання, кухонного та столового посуду. Забезпечити в оздоровчих закладах наявність резервних джерел гарячого водопостачання та наявності резервуарів для запасу питної води. Вимоги Хотинської районної санітарно-епідеміологічної станції щодо організації роботи літніх оздоровчих закладів


Slide 6

Погодити перспективні меню та технологічні карти в Хотинській рай СЕС. Визначити медичних працівників в оздоровчих закладах де відсутні медпрацівники при школах. Медпрацівникам проводити бесіди с працівниками таборів та дітьми з метою профілактики травматизму та за здоровий спосіб життя, профілактики інфекційних, у тому числі паразитарних захворювань Зобов'язати керівників оздоровчих закладів забезпечити вживання тільки йодованої солі та проведення обов'язкової «С» - вітамінізації страв Вимоги Хотинської районної санітарно-епідеміологічної станції щодо організації роботи літніх оздоровчих закладів


Slide 7

Вимоги Хотинської районної санітарно-епідеміологічної станції щодо організації роботи літніх оздоровчих закладів Забезпечити проходження працівниками дитячих оздоровчих закладів профілактичних медичних обстежень (обстеження на туберкульоз, на кишкове бактеріоносійство, на яйцеглист, огляд дерматовенерологом з лабораторним обстеженням, огляд терапевтом, отоларингологом, стоматологом, мазки із горла та носа на наявність патогенного стафілококу, профілактичні щеплення проти дифтерії) . Відкриття літніх оздоровчих закладів проводити з відома райСЕС, письмовий дозвіл отримувати в райСЕС за 5 днів до початку функціонування.


Slide 8

Про випадки аварійних ситуацій мереж електро та водопостачання терміново інформувати райСЕС. Забезпечити виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.04р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та спільного наказу МОЗ та МОН України від 01.06.05р. З 242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах». Вимоги Хотинської районної санітарно-епідеміологічної станції щодо організації роботи літніх оздоровчих закладів


Slide 9

Наказ відділу освіти “ Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків у 2011 році ” від 29.04.11 р. № 170 Призначити відповідальними за організацію літнього відпочинку влітку 2011 року керівників навчальних закладів Провести огляд-конкурс на кращу підготовку закладів освіти до проведення відпочинку дітей та організацію відпочинку у дитячому закладі з денним перебуванням (до 15 червня 2011 року та представити матеріали конкурсу до 25 червня 2011 року) Забезпечити створення належних умов функціонування дитячих закладів відпочинку з денним перебуванням у відповідності до вимог Закону України « Про оздоровлення та відпочинок дітей» ( підтвердженням готовності закладу відпочинку до початку роботи є « Акт приймання готовності закладу» за формою №318/0, наказ МОЗ України від 11.07.2000р. №160)


Slide 10

Вжити заходів щодо залучення додаткових коштів із числа суб'єктів підприємницької діяльності, громадських організацій для фінансування літнього відпочинку дітей, перш за все дітей-інвалідів, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування та дітей інших пільгових категорій Здійснити чітке планування організації відпочинку дітей у дошкільних закладах та пришкільних таборах з денним перебуванням. Наказ відділу освіти “ Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків у 2011 році ” від 29.04.11 р. № 170


Slide 11

3абезпечити максимальне охоплення дітей і підлітків різними формами оздоровлення Активізувати роботу педагогічних колективів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів щодо організації змістовного дозвілля дітей під час канікул. У кожному навчальному закладі розробити плани роботи на літні канікули та забезпечити їх виконання Включити до планів роботи навчальних закладів заходи з еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, науково-технічного, художньо-естетичного та фізкультурно-спортивного напрямів позашкільної освіти, відвідування дітьми виставок, театрів, музеїв, а також туристичних подорожей по регіонах України для ознайомлення з визначними пам'ятками вітчизняної історії. Наказ відділу освіти “ Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків у 2011 році ” від 29.04.11 р. № 170


Slide 12

Забезпечити виконання заходів щодо формування у дітей і підлітків навичок здорового способу життя через залучення дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом, раціонально використовувати для цього матеріально-технічну базу, ігрові і спортивні майданчики. На весь період літніх канікул взяти під контроль учнів, які стоять на обліку в органах внутрішніх справ, виховуються у неблагополучних сім'ях, поєднувати їх відпочинок із суспільно корисною працею. Посилити відповідальність працівників дитячих закладів відпочинку, дошкільних навчальних закладів за охорону життя і здоров'я дітей, приділяти особливу увагу профілактиці дитячого травматизму, запобіганню нещасним випадкам під час відпочинку дітей. Наказ відділу освіти “ Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків у 2011 році ” від 29.04.11 р. № 170


Slide 13

Вимоги до організації харчування Відпрацювання режиму і графіку харчування Визначення постачальників Приймання продуктів харчування Складання меню-розкладу Виготовлення страв Контроль за харчуванням Інформування батьків про організацію харчування Меню підписує начальник дитячого закладу відпочинку ( не директор ЗНЗ)


Slide 14

До 25.05.2011 р. до відділу освіти подати: Копії актів на дозвіл відкриття закладу Режим роботи План роботи табору Копію наказу про функціонування дитячого закладу відпочинку Списки дітей по загонах (включаючи пільговий контингент) Окремо список дітей пільгового контингенту ( згідно поданої інформації) Перспективне меню Дані про постачальників продуктів (за наявності роботи підприємців)


Slide 15

звіт про роботу пришкільних таборів з денним перебуванням Матеріали для участі у районному конкурсі – огляді виховної роботи відповідно до наказу відділу освіти районної державної адміністрації «Про проведення районного огляду-конкурсу виховної роботи у літніх оздоровчих таборах» від 03.06.2009 року №222 До 22.06.2011 р. до відділу освіти подати:


Slide 16

Нагадування Тривалість відпочинкової зміни не менше 14 днів Перебування дітей у пришкільному таборі з денним перебуванням становить 6 годин Категорично забороняється робити ремонтні роботи під час оздоровлення дітей


×

HTML:

Ссылка: