Бай адамны? ойлау ?абілеті


The Presentation inside:

Slide 0

Кедей адамны? ойлау ?абілеті Бай адамны? ойлау ?абілеті ?зімшілдікті ??ндылы? ретінде санайды Болаша?ы туралы армандайды ?з-?зіне ж?не к?шіне сенімді болады ?ыз?анбайды, ?лгіге ?ояды ?ателіктерден ?йренеді Т?уекел етеді ?азіргі к?нмен ?мір с?реді. Жала?ыдан жала?ы?а ?мір с?реді. Сыннан т?уелді болады ?ыз?анады Бірінші с?тсіздіктен, тізесін б?геді Т?уекелге бел буу?а ?ор?ады


×

HTML:

Ссылка: