Презентаціяз фізичного практикумуна тему:”Фізика й науково-технічний прогрес”


The Presentation inside:

Slide 0

Презентація з фізичного практикуму на тему:”Фізика й науково-технічний прогрес” підготувала: учениця 11-А класу Харківської ЗОШ І-ІІІ ст №102 Антіпова Марія


Slide 1

Фізика й науково-технічний прогрес


Slide 2

Радіоактивність Електромагнітні хвилі Реактивний рух Ультразвук


Slide 3

Винахід транзистора привело до дійсної революції в області радіоелектроніки. На основі транзисторної технології з'явився новий напрямок у науці і техніку - мікроелектроніка. Що дозволило людині побудувати перші напівпровідникові ЕОМ.


Slide 4

Фізика вносить вирішальний вклад у створення сучасної обчислювальної техніки, що представляє собою матеріальну основу інформатики. Завдяки розвитку науки техніки люди на планеті Земля стали жити під одним дахом і в єдиному інформаційному просторі.


Slide 5

Парова машина


Slide 6

Науково-технічний прогрес (НТП) у буквальному розумінні означає безперервний взаємозумовлений процес розвитку науки і техніки; у ширшому суттєво-змістовому значенні — це постійний процес створення нових і вдосконалення застосовуваних технологій, засобів виробництва і кінцевої продукції з використанням досягнень науки.


Slide 7

Стадії НТП: Фундаментальні теоретичні дослідження Прикладні науково-дослідницькі роботи Освоєння технічних нововведень Дослідно-конструкторські розробки Техніко - економічне, екологічне й соціальне старіння виробів


Slide 8

Форми НТП Еволюційні (зв'язані з накопиченням кількісних змін) та революційні (зумовлені стрибкоподібними якісними змінами) Фактори: поліпшення окремих техніко-експлуатаційних параметрів виробів чи технології їхнього виготовлення, модернізацію або створення нових моделей машин, обладнання, приладів і матеріалів у межах того самого покоління техніки Революційні (зумовлені стрибкоподібними якісними змінами) Фактори: зміна поколінь техніки й кінцевої продукції, виникнення принципово нових науково-технічних ідей, загально-технічні (науково-технічні) революції, у процесі яких здійснюється масовий перехід до нових поколінь техніки в провідних галузях виробництва.


Slide 9

Особливості сучасної НТР: перетворення науки на безпосередню продуктивну силу; новий етап суспільного поділу праці, зв'язаний з перетворенням науки на провідну царину економічної і соціальної діяльності; прискорення темпів розвитку сучасної науки і техніки,що призводить до скорочення проміжку часу від наукового відкриття до його практичного використання; інтеграція багатьох галузей науки, з метою прискорення й підвищення ефективності всіх сучасних напрямків науково-технічного прогресу; якісне перетворення всіх елементів процесу виробництва — засобів праці.


Slide 10

Дякую за увагу!


×

HTML:

Ссылка: