Інноваційний маркетинг


The Presentation inside:

Slide 0

Олександра Гуменна Інноваційний маркетинг


Slide 1

Поняття інноваційного маркетингу, завдання та принципи Інноваційний маркетинг — це діяльність на ринку нововведень, спрямована на формування або виявлення попиту з метою максимального задоволення запитів і потреб, що базується на використанні нових ідей щодо товарів, послуг та технологій, які найкращим чином сприяють досягненню цілей організації та окремих виконавців.


Slide 2

Принципи інноваційного маркетингу


Slide 3

Класифікація маркетингових інновацій в залежності від складових комплексу маркетингу


Slide 4

Етапи стратегічного інноваційного маркетингу


Slide 5

Функції та зміст інноваційного маркетингу


Slide 6

Інноваційні підходи в маркетинговому менеджменті Концепція "ощадного управління" Lean Management (LM) Концепція комплексного управління якістю Total Quality Management (TQM) Концепція реінжинірингу Business Process Reengineering (BPR) Change Management — менеджмент змін Концепція бенчмаркингу Benchmarking Концепція управління бізнес-часом Time Business Management (ТВМ) Концепція ефективного обслуговування клієнта Efficient Consumer Response (ECR) Комп'ютерно зінтегроване виробництво Computer-Integrated Manufacturing (СІМ)


Slide 7

Концепція управління бізнес-часом Time Business Management (ТВМ)


Slide 8


×

HTML:

Ссылка: