ЗАПОВНИ ТАБЛИЦЮ


The Presentation inside:

Slide 0

ЗАПОВНИ ТАБЛИЦЮ


Slide 1

“ЛАБІРИНТ” двері відчиняє результат 4 24:3 24:6 24:4 24:8 1*4 4-4 4:4 4+4 4*0 28:4 28:7 0:4 4:4 40:10 40:4 40:40 20:4 20:10 20:5 120*4


Slide 2

? 120*4


Slide 3

ПРИГАДАЙ! Щоб помножити суму на число, можна помножити число на кожний доданок і знайдені добутки додати: (a+b)*c=a*c+b*c


Slide 4

ТЕМА Множення виду 320*3. Задачі, пов’язані з одиничною нормою. Знаходження довжини сторони рівнобедреного трикутника.


Slide 5

ЗАВДАННЯ Пояснити спосіб множення. Виконувати обчислення. Аналізувати і розв’язувати задачі, пов’язані з одиничною нормою. Знаходити довжину сторони рівнобедреного трикутника.


Slide 6

ЗНАТИ: Спосіб множення виду 320 *2. Як знайти довжину сторони рівнобедреного трикутника.


Slide 7

ВМІТИ: Застосовувати вивчені способи обчислень. Виконувати вказані обчислення. Розв’язувати задачі, пов’язані з одиничною нормою. Знаходити довжину сторони рівнобедреного трикутника.


Slide 8

120*4=480 100 + 20 400 + 80


Slide 9

НЕ ЗАБУВАЙ! ПРИ МНОЖЕННІ КРУГЛОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ РЕЗУЛЬТАТ ЗАВЖДИ БУДЕ КРУГЛИМ!


Slide 10

ОБЧИСЛИ ЗА ЗРАЗКОМ 310*2=(300+10)*2=300*2+10*2==600+20=620 170*4 250*3 150*4 480*2 160*4 120*3 350*2


Slide 11

ЗАДАЧА 888 1 ДЕНЬ – 64Г ТИЖДЕНЬ - ? Г


Slide 12

ЗАДАЧА 889 1 день – 32 г


Slide 13

ЩО ЗАЙВЕ?


Slide 14

Самостійна робота 2 рівень 1. Продовж обчислення: 170*4=(100+70)*4= 150*4=(100+50)*4= 250*3=(200+50)*3= 480*2=(400+80)*2= 3 рівень 1. Порівняй: 160*3…160*4 120*5…140*4 350*2…(300+50)*2 170*4…180*3 2. На день курці потрібно 3 г крейди. Скільки грамів крейди потрібно 8 куркам на 3 дні? 4 рівень 1. Розстав, де потрібно, дужки: 56-7*30-22=0 28+90-18:9=36 31+23:6+41=50 2. Рівносторонній п’ятикутник і квадрат мають однакову довжину сторін. Сума периметрів обох фігур 45см. Знайди довжину сторони квадрата.


Slide 15

Лист самоконтролю 2 рівень 170*4=(100+70)*4=680 150*4=(100+50)*4=600 250*3=(200+50)*3=750 480*2=(400+80)*2=960 3 рівень 160*3<160*4 120*5>140*4 350*2=(300+50)*2 170*4>180*3 Задача 1)3*8=24(г) – крейди потрібно 8 куркам на 1 день. 2)24*3=72(г) Відповідь: 72г крейди потрібно 8 куркам на 3 дні. 4 рівень 56-7*(30-22)=0 28+(90-18):9=36 (31+23):6+41=50 Задача 45:(5+4)=5(см) Відповідь: 5см довжина сторони квадрата.


Slide 16

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ № 892, 893


×

HTML:

Ссылка: