Гідроаеростатика


The Presentation inside:

Slide 0

Гідроаеростатика


Slide 1

Атмосфера Земля оточена повітряною оболонкою – атмосферою – сумішшю газів.


Slide 2

Причина атмосферного тиску Тиск верхніх шарів атмосфери на нижні шари


Slide 3

Атмосферний тиск дослідним шляхом вперше виміряв Торрічеллі в 1643 р.


Slide 4

Дослід Торрічеллі


Slide 5

Фізична атмосфера (нормальні атмосферні умови) t= 00 C p0=760 мм. рт. ст.


Slide 6

Залежність від висоти З збільшенням висоти атмосферний тиск зменшується


Slide 7

Прилад для вимірювання атмосферного тиску - барометр Рідинний Безрідинний (анероїд)


Slide 8

Манометри – прилади для вимірювання тиску в газах та рідинах


Slide 9

Барометри - схема


Slide 10

Манометри - схема


Slide 11

Сила Архімеда Існування гідростатичного тиску призводить до того, що на занурене в рідину чи газ тіло діє виштовхувальна сила


Slide 12

Сила Архімеда


Slide 13

Закон Архімеда На тіло занурене в рідину (газ) діє виштовхувальна сила рівна вазі витісненої тілом рідини (газу)


Slide 14

Умови плавання тіл На тіло в рідині діють дві протилежно спрямовані сили: тяжіння та виштовхувальна. В залежності від того яка з них більша тіло може: Плавати на поверхні рідини. Плавати в товщі рідини. Тонути.


Slide 15

Тіло плаває на поверхні рідини


Slide 16

Тіло плаває в товщі рідини


Slide 17

Тіло тоне


Slide 18

Водний транспорт Плавання пароплавів, кораблів тощо пояснюється на основі закону Архімеда. Маса тіла з порожнинами менша ніж суцільного, але витісняє воно такий самий об’єм рідини.


Slide 19

Осадка корабля Глибина на яку занурюється корабель.


Slide 20

Ватерлінія Найбільш допустима осадка корабля. Позначається на корпусі червоною лінією


Slide 21

Водотоннажність Вага води, яка витісняється судном зануреним до ватерлінії


Slide 22

Вантажопідйомність Різниця між водотоннажністю та вагою самого судна


Slide 23

Повітроплавання На основі закону Архімеда грунтується повітроплавання зондів, аеростатів, дирижаблів


Slide 24

Умова плавання повітряної кулі Густина газу, який заповнює кулю менша за густину повітря. Використовують інертні гази (гелій) або нагріте повітря.


Slide 25

Підіймальна сила Різниця між вагою повітря витісненого кулею і вагою газу


Slide 26

Залежність тиску рідини від швидкості її потоку


Slide 27

Висновок з формули – закон Бернуллі При стаціонарному потоці рідини тиск рідини більший в тих місцях де менша швидкість руху рідини і навпаки, менший де більша швидкість руху рідини


Slide 28

Рух твердих тіл в рідинах і газах


Slide 29

Підіймальна сила крила літака Жуковський


×

HTML:

Ссылка: