Компоненти соціалізуючого простору


The Presentation inside:

Slide 0

Компоненти соціалізуючого простору Підготувала Бондар Т. М.


Slide 1

Компоненти соціалізуючого простору цілісна структура, в яку тісно вплетені освітнє й виховне середовище, що мають поєднувати соціальний вектор сукупність різноманітних умов і впливів на особистість школяра, а також можливостей, що надаються освітньо-виховним середовищем навчального закладу


Slide 2

Структурні компоненти соціалізуючого простору


Slide 3

Соціальний компонент, представлений взаємодією різних суб'єктів освітньої діяльності.


Slide 4

Для оптимізації процесу соціалізації учнів необхідним є проведення діагностичних досліджень.


Slide 5

Реалізація сутності соціального компоненту


Slide 6

Заходи для забезпечення умов соціального компоненту


Slide 7

Технологічний компонент


Slide 8


Slide 9

Просторово-предметний компонент Включає приміщення для занять і допоміжних служб, будівлі навчального закладу в цілому, прилеглі території тощо Характеризується такими параметрами, як гнучкість, індивідуальність і автономність


×

HTML:





Ссылка: