Охорона дитинства як система державних та громадських заходів


The Presentation inside:

Slide 0

Охорона дитинства як система державних та громадських заходів “Права людини починаються з прав дитини” Бублікова Світлана Леонідівна, методист з охорони дитинства відділу освіти Вовчанської районної державної адміністрації


Slide 1

Права дитини (певні соціальні можливості, необхідні людині віком до 18 років для існування і досягнення зрілості) Нормативно-правові акти у сфері захисту прав дітей Міжнародні Національні


Slide 2

Міжнародні нормативні акти Декларація прав дитини (від 20.11.1959р.); Конвенція про права дитини (від 20.11.1989р.); Всесвітня Декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей (30.09.1990р.); Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (від 03.04.2003 р.); Пекінські правила – мінімальні стандарти правила ООН, щодо здійснення правосуддя стосовно неповнолітніх (від 10.12.1985р.).


Slide 3

Національні нормативні акти Конституція України; Закон України "Про охорону дитинства" (від 26.04.2001р.); Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді" (від 23.03.2000р.); Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" (від від 21.06.01 №2558 р.); Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми (від 22.03.2002р.); Закон України про попередження насильства в сім’ї (від 15.11.2001р.); Закон України від 13.01.05 №2342 «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» Постанова КМУ від 24.09.08 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дітей» (З яких причин батьків позбавляють батьківських прав) Розпорядження КМУ від 22.04.06 № 229-р Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 рр. Сімейний Кодекс України (від 01.01.2004р.).


Slide 4

Соціально-педагогічний захист дитинства передбачає 3 напрями : Загальноосвітній напрям, який ставить завдання створити умови для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку особистості. Ці умови можуть бути дотримані в основній, позашкільній і професійній освіті. Виховно-профілактичний, завдяки якому виявляються несприятливі психолого-педагогічні і соціальні фактори відхилення у фізіологічному, психічному, духовному й соціальному розвитку. Метою діяльності в цьому напрямі є профілактика фізичного і соціального нездоров’я шляхом залучення молоді до занять спортом, творчістю тощо. Психолого-педагогічно-охоронний напрям передбачає захист неповнолітніх з відхиленням в поведінці; дітей, які зазнали насильства; молоді, що повернулася з місць позбавлення волі. Цей напрям реалізується через сторення консультаційних пунктів, мережі соціальних служб для молоді.


Slide 5

Алгоритм діяльності відділу освіти Вовчанської РДА видає накази на виконання вище зазначених нормативних документів; веде районний облік дітей пільгових категорій та дітей, які перебувають на внутрішкільному обліку в навчальних закладах та на обліку в кримінальній міліції у справах дітей; організовує методичне супроводження виховного процесу в навчальних закладах району через методично-інформаційний збірник відділу освіти; проводить семінари для заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, соціальних педагогів та практичних психологів; організовує проведення районних виховних заходів з правової тематики; батьківського всеобучу контролює виконання навчальними закладами розпорядчих документів.


Slide 6

Проблеми української родини, що породжують сімейне неблагополуччя Соціально-економічні проблеми Безробіття Бідність Відсутність житла Залежності від алко – та наркотичних речовин батьків чи інших членів родини Інвалідність дітей чи батьків, в тому числі ВІЛ Вимушена міграція Відсутність батьківських навичок


Slide 7

Вказані проблеми порушують нормальний хід розвитку сімей і часто призводять до ситуації, коли сім’я не виконує своїх функцій Як правило наслідком цього є недбале ставлення до дітей, насильство, позбавлення батьків батьківських прав, сирітство Проблеми української родини, що породжують сімейне неблагополуччя


Slide 8

Діти, які опинилися в складних життєвих обставинах В електронній базі даних (станом на 20.01.2010 року) на обліку перебуває 48702 дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах 43832 дітей із сімей, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків 1380 дітей, що зазнали насильства 1848 дітей систематично залишають місце постійного проживання на 2458 карток повністю не заповнені, потребує уточнення інформація


Slide 9

СТРУКТУРА РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ З УПРАВЛІННЯМИ ТА СЛУЖБАМИ РАОНУ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ


Slide 10

Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки Постанова КМУ від 11 травня 2006 року № 623 Мета Програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству Основні завдання: розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім'ях - створення єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - завершення роботи з формування мережі закладів соціального захисту дітей та удосконалення їх діяльності


Slide 11

Розвиток мережі закладів соціального захисту дітей в Україні


Slide 12

Подолання безпритульності та бездоглядності дітей


Slide 13

Причини влаштування дітей до притулків із числа доставлених з сім’ї


Slide 14

Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Вовчанському районі


Slide 15

Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах освіти району


Slide 16

Основні напрямки вивчення взаємостосунків дитини в сім’ї : Дитина в сім'ї Спілкування батьків з дітьми Спільна діяльність батьків та дітей Методи вивчення сім'ї Спостереження. Бесіда. Тестування. Анкетування. Діагностика. Ділові ігри. Аналіз дитячих малюнків про сім'ю. Аналіз дитячих творів про сім'ю.


Slide 17

РОБОТА З БАТЬКАМИ Форми роботи з батьками 1. Батьківські збори. 2. Бесіди (колективні, групові, індивідуальні). 3. Конференції. 4. Диспути, дискусії. 5. Перегляд фільмів на педагогічні теми. 6. Дні відкритих дверей. 7. Відкриті уроки для батьків. 8. Клуби для батьків, консультаційні пункти. 9. Семінари-практикуми. 10. Оформлення куточків для батьків. 11. Підготовка тематичних папок з конкретної проблеми для батьків. 12. Телефон довіри. 13. Проведення соціологічних досліджень. 14. Сімейні вечори.


Slide 18

Система роботи служб та відділів району з питань захисту прав дітей 1. Координаційна рада у справах дітей Вовчанської районної державної адміністрації : Розглядає питання захисту прав та законних інтересів неповнолітніх, розглядає питання сімейних конфліктів, пов’язаних з вихованням дітей, питання профілактики злочинності, бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх району,влаштування у сімейні форми виховання Розробляє спільні районні заходи на виконання Комплексної програми профілактики злочинності, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності у районі. Складає графіки спільних виїздів та відвідування закладів освіти району представниками служби у справах дітей та відділу освіти з метою вивчення організації право-виховної роботи в закладах освіти. Складає графік спільних рейдів «Урок» та «Діти вулиці» щодо виявлення бездоглядних та безпритульних дітей. 2. Міжвідомча координаційна рада з питань правової освіти у Вовчанському районі Проводить навчання управлінь, відділів, громадскості з питань чинного законодавства через семінари, наради, лекції у закладах освіти, висвітлення в ЗМІ


Slide 19

Влаштування дітей із притулків у сімейні форми виховання (показник по Україні)


Slide 20

Законодавство з охорони дитинства Діти можуть не думати про свої права, можуть не використовувати їх щодня, але мають знати, що вони існують і вони невід’ємні від інших гарантованих прав.


×

HTML:

Ссылка: