Розглянути позначення поняття, пояснити запис


The Presentation inside:

Slide 0

Розглянути позначення поняття, пояснити запис Атом Молекула 4H Хімічний елемент H2 Коефіцієнт 3H2 Індекс 5H2О Хімічне явище (хімічна реакція) Суть хімічної реакції


Slide 1

Хімічні рівняння Хімічні рівняння - це умовне зображення хімічної реакції за допомогою формул і, в разі потреби коефіцієнтів Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2 Реагенти Продукти 2H2 + O2 2H2O


Slide 2

Правила написання хімічних реакцій Не можна а) Ставити коефіцієнти в середину формули: H2 + O2 H22O б) змінювати індекси у формулі: H2 + O2 H2O2 в) ставити коефіцієнти в кілька разів більші: 4H2 + 2O2 4H2O


Slide 3

Закінчіть рівняння 2Al + S Al2S3 2Mg + O2 MgO 3Fe + O2 Fe3 O4 2Al + 6HCl 2AlCl3 + H2


Slide 4

Алгоритм розстановки коефіцієнтів у хімічних рівняннях 1. Починай з більшого: Zn + O2 ZnO 2. Додавай: CH4 + O2 C O2 + H2O 3. Шукай спільне кратне: Fe + Cl2 FeCl3 4. З непарного – парне: C O + O2 C O2 5. Збільшуй у двічі: C2H2 + O2 CO2 + H2O 6. Урівнюй групами атомів NaOH + Al2(SO4)3 Al(OH)3 + Na2SO4


Slide 5

За наведеними схемами закінчіть рівняння хімічних реакцій 1) Al + S Al2S3 2) Al + O2 Al2O3 3) SO2 + O2 SO3 4) NO + O2 N O2 5) Fe + CuCl2 Cu + FeCl2 6) Na2O + H2O NaOH


Slide 6

Продовження завдань із сайду № 6 KClO3 KCl + O2 KI + Br2 KBr + I2 FeCl2 + Cl2 FeCl3 Fe3O4 + H2 Fe + H2O 11) Al2(SO4) 3 + BaCl2 BaSO4 + AlCl3 12) Ca3PO4 + H2SO4 CaSO4 + H3PO4


Slide 7

Продовження завдань із сайду № 6 13) P + O2 P2 O5 14) CaCO3 CaO + CO2 15) Fe + HCl FeCl2 + H2 16) Na + H2O NaOH + H2 17) C4H10 + O2 CO2 + H2O 18) Al + Cl2 AlCl3


Slide 8

Шпаргалка Відновіть втрачену ліву частину хімічного рівняння O + H2 Сu + H2O Zn + O2 2ZnO Cl + Zn ZnCl2 + H2 Br + Cl2 2KCl + Br2 S + 2HCl 2NaCl + H2S


Slide 9

Знайдіть помилку 2KOH + 2CO2 K2CO3 + H2O 2C2H2 C6H6 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 2H2O 4Na + 4H2O 4NaOH + 2H2 Ca + O2 Ca2O 2Fe + 2Cl2 2FeCl3 CaCO3 CaO + 2CO2 Cu(OH)2 CuO + H2O


×

HTML:

Ссылка: