Вимоги до електронного посібника:


The Presentation inside:

Slide 0

Вимоги до електронного посібника: відображати інформацію з використанням усього спектру даних (тексту, графіки, аудіо, відео, анімації); передбачати широкі можливості пошуку і навігації по змісту (структурований зміст, глосарій, списки таблиць, малюнків і т.п.); містити об'єктивну і багатосторонню систему контролю знань (тестування після параграфу, розділу, теми і т.п.); можливості інтерактивного зв'язку з навчальним матеріалом; бути адаптованим для використання як в автономному режимі так і через мережу Інтернет.


Slide 1

Засоби створення електронних посібників: cучасні середовища програмування (C++, C#, Delphi, Java і т.п.); інструментальні засоби загального призначення (наприклад, пакет MS Office); засоби мультимедіа; гіпертекстові й гіпермедіа засоби (графічні-, аудіо-, відео- редактори, Web технології).


Slide 2

Етапи створення Е-посібника: Перший етап (підготовчий) Другий етап (вибір формату) Третій етап (наповнення) Четвертий етап (розробка структури) П’ятий етап (комп’ютерна підтримка)


Slide 3

Перший етап (підготовчий) розробка концепції е-посібника (мета, цілі, завдання, шляхи вирішення); відбір інформаційних джерел; розробка змісту і переліку понять.


Slide 4

Другий етап (вибір формату) Вибір формату майбутнього Е-посібника: Текстовий документ Комп’ютерна презентація Веб документ Відеолекція


Slide 5

Третій етап (наповнення) Автор створює структуру посібника та заповнює сторінки вмістом (текстом, ілюстраціями, мультимедійними даними, посиланнями в Інтернет засобами контролю знань і так далі). Для цього можуть бути використанні як засоби пакету Microsft Office так і засоби сворення веб-сторінок, а також спеціалізовані редактори (графічні, аудіо-, відео-).


Slide 6

Четвертий етап (розробка структури) Створення змісту посібника, глосарія, списку малюнків, таблиць, розташування сторінок посібника в бажаному порядку. Дана робота виконується із використанням відповідних операцій обраних програмних продуктів або шляхом створення звичайних гіперпосилань


Slide 7

П’ятий етап (комп’ютерна підтримка) Відбір матеріалу для мультимедійного втілення Розробка звукового супроводу Реалізація звукового супроводу Підготовка матеріалу для візуалізації Візуалізація матеріалу Підтримка та оновлення


Slide 8

Клеточная мембрана находится под клеточной стенкой. Функции: ограничивает содержимое клетки; защищает клетку; регулирует обмен веществами с внешней средой. Цитоплазма это вязкая жидкость, заполняющая клетку; соседние клетки связаны друг с другом через цитоплазму. Функции: накапливание продуктов жизнедеятельности клетки; запасание питательных веществ. Ядро содержит хромосомы; покрыто оболочкой. Функции: участвует в хранении и передаче наследственной информации потомству; регулирует все процессы в клетке. Ядрышко это скопление ядерного вещества в ядре. Функции: участвует в образовании рибосом. Рибосомы имеют округлую форму и маленькие размеры; расположены в цитоплазме свободно или прикреплены к эндоплазматической сети. Функции: образование (синтез) белков. Эндоплазматическая сеть (ЭПС) состоит из канальцев, образующих сеть; имеет собственную оболочку. Функции: образование органический веществ (белков, жиров и углеводов); транспорт веществ в клетке. Аппарат Гольджи состоит из канальцев, полостей и пузырьков; покрыт собственной оболочкой. Функции: образование сложных органических веществ; образование лизосом. Лизосомы это небольшие пузырьки; содержит ферменты; имеют собственную оболочку. Функции: расщепление органических веществ (белков, жиров, углеводов). Митохондрии имеют овальную форму; покрыты двойной оболочкой; внутренняя оболочка образует складки. Функции: образование и накопление энергии («энергетические станции» клетки). Клеточный центр состоит из двух частей, имеющих цилиндрическую форму Функции: участие в делении клетки Выберите щелчком часть клетки Строение животной клетки


Slide 9

Дякую за увагу


×

HTML:

Ссылка: