Хімічні волокна


The Presentation inside:

Slide 0

Хімічні волокна


Slide 1

Що таке хімічні волокна? Хімічні волокна - волокна, які одержують з органічних природних і синтетичних полімерів.


Slide 2

Класифікація хімічних волокон


Slide 3

Ацетатні волокна: Вихідною сировиною для добування ацетатного волокна є ацетати целюлози, які утворюються при ацетилювані целюлози оцтовим ангідридом.


Slide 4

Віскозні волокна: Віскозне волокно - штучне целюлозне волокно, одержуване переробкою природної целюлози. Виробляється у вигляді текстильних і кордових ниток і штапельного волокна.


Slide 5

Мідноаміачне волокно: Мідноаміачні волокна - один з видів штучних целюлозних волокон, формують їх по «мокрому» методу - у воду або розчин лугу пропускають полімерну масу. .  Ці волокна  застосовують в основному для виробництва килимів і сукна, тонкі текстильні нитки — для вироблення трикотажних виробів, легких тканин.


Slide 6

Поліефірні волокна: Поліефірне волокно - синтетичне волокно, сформоване з розплаву поліетилентерефталату або його похідних.


Slide 7

Поліамідне волокно Поліамідне волокно-синтетичне волокно, для виробництва якого використовують деякі похідні амінокислот, наприклад, капролактан, ?-амінокапронову кислоту.


×

HTML:

Ссылка: