игез?кл?р


The Presentation inside:

Slide 0

йолдызлыгым: игез?кл?р Т?п сыйфатым: Хыялым: Дим: барысына да ?лгерерг?, барысын да белерг?, ??рн?рс?г? ?з карашы? булырга Уртак тел таба бел? Д?ньяларны? тыныч, имин булуын телим.


Slide 1

М?кт?пт? уку елларым. М?кт?п еллары! Нинди г?з?л к?нн?р! Тупланганнар а?а барысы да: Укучыны? кайгы – шатлыклары, Яшь кызларны? сагышы... ?ырлап ?тк?н м?кт?п еллары. Синд? кала,барысы синд? кала Г?з?л уку, м?кт?п еллары.


Slide 2

Алда ?ле заман имтиханы К?п сынаулар ?ле ?т?се. Максатларга ?ле иреш?се Хыялларны чынлык ит?се. Студент елларым


Slide 3

Узган ??р к?н х?тер булып кала к??елл?рд?, й?р?кл?рд?


Slide 4

Туй уздырып й?рг?н м?лл?р, Х?терд?н чыкмый ?ич т? ?й, ул к?нн?р, г?з?л к?нн?р Ист?, ?аманда ист?! Я?а тормыш юлына аяк баскан к?нем.


Slide 5

Минем гаил?м. Бу заманда ??р кешег? сыенырлык урын, тыныч почмак кир?к. Гаил?-ул и? олы ??м и? ышанычлы таянычыбыз. ??р ??мгыятьне? нигезен гаил? т?шкил ит?. Гаил? тормышы-??рберебез ?чен очсыз-кырыйсыз сик?лт?ле гомер юлы. Шул юлдан гомер буе берг? атлаучы тормыш ипт?шем бар. ??рбер гаил? парлы, б?хетле булсын.


Slide 6

Сез- минем д?ньяга сыймас шатлыгымдыр Сез минем ?аннарымнан ?зелг?н аклыгымдыр. Мин 1999 елда тормышка чыктым. Тормыш ипт?шем Хусаинов Илмас. Без аны? бел?н ике улыбызны т?рбиял?п ?стер?без. Олы улыбыз Илнар 1 нче сыйныфта белем ала, кечебезг? ике яшь тула.


Slide 7

М??ге яш?, укытучы Балаларны? якын дусты. ??рберсене? к??елен? ?мет нуры кабызучы. Сабыр булды?, сабый ?анлы, ??рбер эше? булды данлы. Саклады? син,яклады? син Сыйныфтагы ??р бала?ны. Син шулай ук горур ?зе? Якты й?зе?, матур с?зе?. М??ге яш?, укытучы, Югалтмыйча пакъ намусы?!


Slide 8

2009 елны? сентябренн?н укыту эшен? к?череп, 5 нче сыйныфны? ?ит?кчесе итеп билгел?дел?р. Бу минем ?чен зур шатлык булды. 2000 елда Марс урта м?кт?бен? китапхан?че булып эшк? килдем. Укучылар, укытучылар бел?н бик тыгыз элемт?д? эшл?дек. Китапхан?че булып эшл?? ми?а бик ошасада , укытучы булу, балалар т?рбиял?? тел?ге ?и?еп чыкты.


×

HTML:

Ссылка: