Серпнева педагогічна конференція


The Presentation inside:

Slide 0

Серпнева педагогічна конференція


Slide 1

Доповідь начальника управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Петрика Ю.Ф.


Slide 2


Slide 3


Slide 4


Slide 5


Slide 6

Затверджено Рішення міської ради від 25.05.2011 року №184-09-VІ Програма розвитку системи освіти міста Білої Церкви на 2011 – 2014 роки


Slide 7

Регіональна політика щодо розвитку дошкільної освіти в місті забезпечення повної та збалансованої системи дошкільних освітніх послуг відповідно до потреб населення міста створення оптимальних умов для здобуття дітьми дошкільної освіти підвищення якості дошкільної освіти, модернізація її змісту орієнтація на системний розвиток особистості, формування готовності дитини до подальшого навчання у школі


Slide 8

Типи дошкільних навчальних закладів


Slide 9

Організація спеціальних груп для дітей з особливими потребами


Slide 10

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами


Slide 11

Завантаженість дошкільних навчальних закладів (чисельність дітей з розрахунку на 100 місць)


Slide 12

Фінансування дошкільних навчальних закладів


Slide 13

Інноваційна освітня діяльність дошкільних закладів


Slide 14

Профільне навчання 2010 – 2011 н.р.


Slide 15

Допрофільна підготовка у спеціалізованих закладах


Slide 16

Допрофільна підготовка у загальноосвітніх закладах


Slide 17

Показники конкурентноспроможності випускників спеціалізованих закладів


Slide 18

Показники конкурентноспроможності випускників загальноосвітніх закладів


Slide 19

Відсоток учнів, які не могли претендувати на вступ до ВНЗ


Slide 20

Моніторинг


Slide 21

Українська мова


Slide 22


Slide 23


Slide 24

Мережа позашкільних навчальних закладів м. Біла Церква 8 дитячо-юнацьких спортивних шкіл – у них 4 386 учнів: ДЮСШ № 1 – 1 296 учнів; ДЮСШ № 2 – 634 учні. 5 шкіл естетичного виховання – 2 436 учнів; 8 клубів за місцем проживання – 399 учнів; Будинок художньої творчості – 456 учнів; Будинок технічної творчості “Прометей” – 523 учні; Гуртки палаців культури ВАТ “Росава” та “БілоцерківМАЗ” - 1 009 учнів


Slide 25

Організація позашкільної освіти за напрямами:


Slide 26

ЦТДЮ “Соняшник”


Slide 27

Дитячо-юнацькі спортивні школи


Slide 28

Скоєння злочинів учнями ЗНЗ міста Біла Церква у 2011 році


Slide 29

Учнівська конференція


Slide 30

Учнівський волонтерський рух


Slide 31

Учні шкіл міста – призери ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад


Slide 32

Колегіум – Гаркавенко Олександр, І місце, географія; Ліцей – Кириленко Максим, ІІ місце, історія; Ліцей – Котовський Тимур, ІІІ місце, економіка; Гімназія №1 – Панфілов Ілля, ІІІ місце, історія; Гімназія №2 – Козел Юрій, ІІІ місце, трудове навчання. Переможці та призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад


Slide 33

І етап конкурсу – захисту МАН 277 робіт 2009-2010 навчальний рік 248 робіт 2010 – 2011 навчальний рік


Slide 34

І етап конкурсу – захисту МАН (заклади нового типу)


Slide 35

І етап конкурсу – захисту МАН (загальноосвітні заклади)


Slide 36

Результати участі у ІІ етапі конкурсу – захисту МАН


Slide 37

Результати участі у ІІІ етапі конкурсу – захисту МАН


Slide 38

Управління освіти і науки забезпечує заклади освіти елементами доступності для дітей з особливими потребами


Slide 39

У загальноосвітній школі № 15 педагоги допомагають дітям з особливостями психофізичного розвитку адаптуватися до шкільного життя


Slide 40

Загальноосвітня школа № 20 дарує радість дітям з особливими потребами


Slide 41

У спеціальній школі № 19 створені умови для навчання та відпочинку дітей


Slide 42

Міська ПМПК працює при СЗОШ № 19


Slide 43

Якісний склад педагогічних працівників 1537 педагогічних працівників 784 вища категорія 373 І категорія 287 ІІ категорія 93 спеціалісти


Slide 44

Тенденція розвитку комп’ютеризації навчальних закладів міста


Slide 45

Стан реалізації програми “Інтел. Навчання для майбутнього” на 20.05.2011


Slide 46

Інформаційно-навчальне середовище БЦВікі


Slide 47


Slide 48


Slide 49


Slide 50

Рекомендації серпневої конференції педагогічних працівників закладів освіти м. Білої Церкви 29.08.2011 р. З метою практичної реалізації Закону України № 2442-IV «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», основних положень Національної доктрини розвитку освіти, Указу Президента України від 30.09.10 № 926/2010 „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”, спрямованих на підтримку вітчизняної освіти й науки, а також законів України “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, на виконання положень Концепції профільного навчання в старшій школі, Державного стандарту початкової загальної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462), Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, Програми розвитку системи освіти Київської області на 2012-2014 роки, Програми розвитку системи освіти Білої Церкви на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.05.2011 року № 184-09-ІV, та визначивши основні завдання і напрями роботи


Slide 51

педагогічних колективів у новому навчальному році в контексті підвищення якості надання освітніх послуг, створення оптимальних умов для піднесення ефективності навчально-виховного процесу, реалізації особистісного потенціалу кожного учня міська конференція педагогічних працівників закладів освіти м. Білої Церкви рекомендує: Педагогічним колективам закладів освіти міста створити умови для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної орієнтації змісту освіти, індивідуалізації навчання дітей, можливості використання отриманих знань у життєвих ситуаціях, забезпечення практичної спрямованості освіти. 1. Забезпечити умови для впровадження різних форм здобуття дошкільної освіти, модернізації змісту дошкільної освіти та обов’язкової дошкільної освіти дітей п’ятирічного віку. Спрямувати освітній процес дошкільних навчальних закладів на забезпечення якісної і доступної освіти, гармонійного й різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, збереження і зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дитини; створення в умовах закладу розвивального життєвого простору; формування життєвих компетентностей вихованців, розвитку ціннісного ставлення до світу природи, культури, людей, самих себе; на впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та Програми розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт.


Slide 52

2. Забезпечити ефективне функціонування моделі профільного навчання в старшій школі, продовжити реалізацію системи дистанційної освіти й різних моделей організації профільного та допрофільного навчання з урахуванням наступності, постійно вдосконалювати змістове наповнення шкільних дисциплін. Розширити партнерські зв’язки з вищими навчальними закладами міста й науковими установами щодо реалізації Концепції профільного навчання та з метою залучення науковців до роботи з обдарованою молоддю.   3. Посилити персональний контроль директорів шкіл за організацією обліку дітей, здобуттям кожною дитиною загальної середньої освіти; вжити заходів для забезпечення повного залучення дітей до навчання. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. № 872 15 серпня 2011 року «Порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» створити умови для здобуття якісної освіти дітьми з особливими потребами; врегулювати комплекс питань щодо впровадження інклюзивної освіти, організувати навчально-виховний процес та створити відповідні умови для навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку, для відповідної підготовки педагогічних працівників до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби.


Slide 53

4. Оптимізувати пошук нових форм підтримки обдарованих дітей і талановитої учнівської молоді в системі загальної та позашкільної освіти, сприяти формуванню й розвитку в учнів творчої активності та компетентностей, необхідних для самореалізації в практичній, науковій, художній та інших видах діяльності. Розширити систему роботи з обдарованою молоддю в позанавчальний період.   5. Упроваджувати в навчальний процес новітні технології навчання, комп’ютерно-орієнтовані засоби підтримки й супроводу освітнього процесу, здійснювати їх інтеграцію з традиційними засобами навчання; створити умови для використання кожним учителем інформаційно-комп’ютерного забезпечення навчального процесу. Забезпечити навчання всіх педагогів міста за програмою «Intel. Навчання для майбутнього» й ефективне функціонування освітнього інформаційного середовища БЦВікі.


Slide 54

6. Упроваджувати моніторингові дослідження якості освіти, спрямовані на підвищення ефективності планування та розвитку навчальних закладів. Продовжити роботу щодо підготовки випускників навчальних закладів міста до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Удосконалювати систему моніторингу всіх рівнів для визначення рівня знань випускників з української мови та літератури, математики, інформатики, історії України, іноземної мови, фізики, хімії, біології та географії тощо.   7. Керівникам закладів освіти спрямувати діяльність на оснащення навчальновиховного процесу необхідними сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технічних дисциплін та шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною та художньою літературою, комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням, автоматизованою бібліотечно-інформаційною системою.


Slide 55

8. Забезпечити створення в навчальних закладах здоров’язберігаючого середовища, активізувати роботу й залучати батьків у процес упровадження національних і родинно-сімейних традицій здорового способу життя та виховання здорової дитини. Створити умови для запобігання негативним проявам серед учнівської молоді, дитячій бездоглядності й підлітковій злочинності. Активізувати фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу.   9. Посилити патріотичне та громадянське виховання учнів, спрямоване на формування в них ціннісного ставлення до держави, суспільства, мови, сім’ї, самого себе, почуття особистої відповідальності за долю своєї держави та українського народу. Підвищити рівень правової культури молоді, сприяти формуванню в учнів активної життєвої позиції. Спрямувати виховний процес на створення середовища з потужним виховним впливом на особистість. Виховувати активних учасників державотворчих процесів через усвідомлення причетності до європейської спільноти, сприйняття загальносвітових цінностей полікультурного суспільства.


Slide 56

10. Керівникам позашкільних установ спрямувати діяльність на перетворення позашкільного закладу в координаційний центр виховної та організаційномасової роботи в мікрорайоні; на розвиток індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів і здібностей вихованців з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я в різноманітних організаційних формах із застосуванням особистісно орієнтованих педагогічних технологій; на розгалуження мережі гуртків в умовах реалізації Концепції профільного навчання в старшій школі; на соціалізацію учнівської молоді в позашкільних закладах освіти.   11. Утверджувати сучасну модель державно-громадського управління освітою, засновану на засадах освітнього менеджменту й організаційного розвитку; передбачити розширення впливу громадської думки на прийняття управлінських рішень через співпрацю з Асоціацією батьківської громадськості міста; дотримуватися етики управлінської діяльності, що базується на партнерстві та співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.


×

HTML:

Ссылка: