Способи подання повідомлень


The Presentation inside:

Slide 0

Способи подання повідомлень Підготувала Вчитель початкових класів Звенигородської ЗОШ І-ІІ ступенів №4 Безверха Н. А.


Slide 1

Мета: Ознайомитися з поняттям інформації, властивостями інформації, способами подання інформації. Сформувати поняття про інформаційні процеси та їх види. Засвоїти правила техніки безпеки в кабінеті інформатики.


Slide 2

Інформатика Термін інформатика виник на початку1960-х років у Франції і використовувався для позначення різних автоматизованих процесів. Сам термін походить від двох французьких слів information - інформація та automatique – автоматика.


Slide 3

Інформатика – це наука, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і засоби її створення, пошуку,зберігання, опрацювання, передавання та використання в різних галузях діяльності людини.


Slide 4

Інформація Інформація – це дані та відомості, представлені в різних формах . Для забезпечення тривалого зберігання інформації в компактній формі використовують носії. Носій – матеріальний об'єкт, на якому зберігається повідомлення.


Slide 5

Властивості інформації Повнота – інформація повинна бути вичерпною. Достовірність – без помилкових відомостей. Зрозумілість – повинна бути зрозумілою. Своєчасність –інформація повинна надходити вчасно. Важливість – інформація повинна бути потрібною нам (важливою).


Slide 6

Повідомлення та сигнали Інформація існує у вигляді повідомлень. Повідомлення передаються за допомогою сигналів. Слово сигнал має спільний корінь з sign, що в перекладі означає “знак, символ”. Інформаційне повідомлення завжди передбачає наявність джерела, приймача і каналу зв'язку між джерелом і приймачем.


Slide 7

Джерело повідомлення канал Інформаційне повідомлення зв'язку Приймач повідомлення


Slide 8

Види повідомлень За способом сприйняття: смакові, нюхові, візуальні, тактильні, аудіальні. За формою подання: текстові, звукові, графічні, числові, комбіновані. За суспільним значенням: повсякденні, естетичні, наукові, виробничі, технічні.


Slide 9

Інформаційні процеси Процес – певна сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Інформаційні процеси – це сукупність послідовних дій, які виконують з інформацією для отримання якогось результату.


Slide 10

Інформаційні процеси


Slide 11

Виконайте завдання Вкажіть, у яких видах представлено інформацію: Стаття в газеті Музичний диск Інформаційний випуск новин Виставка картин Відеокасета Медичний довідник Лист.


Slide 12

До яких інформаційних процесів належать наступні приклади: Записи в щоденник Археологічні розкопки Телефонна розмова Читання енциклопедії Розв'язування задачі Радіопередача


Slide 13

Використані джерела інформації http://poznayvse.com/sposoby-peredachi-informacii/ info-works.com.ua/referats/informatika/4339.html http://photo.pedsovet.su/photo/39 fon-dla-prezentaciy.ru


×

HTML:

Ссылка: