Пластмаса


The Presentation inside:

Slide 0

Пластмаса Виконала учениця 11-А класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1 Курінна Катерина


Slide 1

ПОЛІМЕРИ Полімери – це речовини, молекули яких складаються з багатьох елементарних ланцюгів однакової структури. За впливом на організм людини полімери поділяють на: біонертні (не розкладаються в організмі) біосумісні (поступово розчиняються або розкладаються в організмі) біоактивні (спрямованої дії) біонесумісні (негативно впливають на тканини організму)


Slide 2

Біоактивні (полімери спрямованої біологічної дії) застосовують як фармакологічні (терапевтичні) препарати у вигляді ліків або компонентів лікарських форм. Найбільш загальними властивостями полімерів є: розчинність у воді, водно-сольових розчинах, у біологічних середовищах (шлунковий і кишковий сік , лімфа, плазма). За допомогою полімерів можна: на більш тривалий час затримувати ліки в організмі, тобто пролонгувати їх дію; направляти ліки у визначені органи і тканини; отримувати такі лікарські форми речовин, у яких раніше вони не могли застосовуватися (речовини перевести в розчинні або, навпаки, ін'єкційні препарати перетворити в пероральні, порошки – в ін'єкційні тощо).


Slide 3

На основі полімерів одержують пластичні маси Пластична маса (пластмаса) — штучно створені матеріали на основі синтетичних або природних полімерів. Пластична маса — матеріал, основою якого є полімер, що перебуває під час формування виробу у в'язкорідкому чи високоеластичному стані, а під час експлуатації — в склоподібному чи кристалічному стані.


Slide 4

До складу пластичної маси входять: сполучна основа – смоли, ефіри целюлози, каучуки і т.д.; наповнювачі –азбест, відходи бавовни, деревне борошно (їх вводять з метою збільшення механічної міцності та здешевлення виробів); пластифікатори і барвники – пластифікатори для збільшення пластичності, барвники для надання пластмасі потрібного забарвлення. Синтетична смола, яка є основною речовиною в пластмасі, поділяється на термопластичну і термореактивну. До термопластичних належать смоли, які зберігають здібність плавитися при повторному нагріванні і тверднути при охолодженні. Термореактивні смоли твердіють при підвищеній температурі і переходять в неплавкий і нерозчинний стан, тобто є не оберненими.


Slide 5

КЛАСИФІКАЦІЯ ПЛАСТМАС За типом хімічних реакцій пластмаси ділять на: пластмаси на основі полімеризаційних смол; пластмаси на основі поліконденсаційних смол За фізико-хімічними властивостями пластмаси умовно ділять на: жорсткі (амінопласти, полістирол); напівжорсткі (поліетилен, поліпропілен); м'які (пінополіуретан, полівінілхлоридний пластикат). За характером макроструктури пластмаси ділять на: однорідні (виготовляють з чистих смол, іноді додаючи пластифікатори і барвники); неоднорідні або композиційні (які вміщують зв'язуючу речовину, наповнювачі, пластифікатори та інші компоненти).


Slide 6

Історія Першу пластмасу було отримано англійським металургом і винахідником Александром Парксом у 1855 році . Паркс назвав її «паркезин» (потім стали називати целулоїд). Паркезин вперше було представлено на Всесвітній виставці в Лондоні у 1862 році. Розвиток пластмас почався з використання природних пластичних матеріалів (жувальної гумки, шелаку), далі продовжився використанням хімічно модифікованих природних матеріалів і, накінець, перейшов до повністю синтетичних молекул.


Slide 7

До полімерів, з яких отримують пластичні маси з метою їх використання в медичній практиці, ставиться ряд вимог, а саме: вони повинні бути хімічно стійкими; вміщувати мінімальну кількість низькомолекулярних домішок, стабілізаторів, каталізаторів та інших речовин; повинні витримувати теплову, хімічну чи радіаційну стерилізацію; повинні бути без запаху; бути інертними по відношенню до лікарських засобів, які перебувають в контакті з полімерним матеріалом.


Slide 8

ВЛАСТИВОСТІ ПЛАСТМАС Поширенню пластмас сприяють їх мала густина (0,85—1,8 г/см?), що значно зменшує масу деталей, висока корозійна стійкість та широкий діапазон інших властивостей. Високий коефіцієнт тертя деяких пластмас дозволяє використовувати їх для гальмових пристроїв. Окремі пластмаси мають специфічні властивості: високі електроізоляційні та теплоізоляційні характеристики, велику прозорість, та ін. Важливою перевагою пластмас є можливість їх переробки у вироби найпродуктивнішими способами з коефіцієнтом використання матеріалу 0,9-0,95 — литтям, видавлюванням тощо.


Slide 9

НЕДОЛІКИ ПЛАСТМАС Невисокі міцність, твердість і механічна жорсткість, велике значення коефіцієнта лінійного термічного розширення (~15?10-5 К-1), значна повзучість, особливо у термопластів, низька теплостійкість (більшість пластмас має робочу температуру не вищу, ніж 200 °C, і лише деякі можуть працювати при 300...400 °С), низька теплопровідність (в 500—600 разів менша, ніж у металів), схильність до старіння (втрата властивостей під впливом тепла, світла, води та інших факторів). При старінні зменшується еластичність і міцність пластмас, збільшується їх механічна жорсткість і крихкість. Під еластичністю розуміють здатність матеріалу до великих зворотних деформацій. Цей термін за фізичним сенсом аналогічний пружності, але перший вживається для аморфних, а останній — для кристалічних тіл.


Slide 10

Предмети побуту, повністю або частково виготовлені з пластмаси


Slide 11

ПОЛІЕТИЛЕН Поліетилен — полімер етилену, твердий, легкий і водостійкий матеріал, гарний діелектрик з високою морозостійкістю (до — 60 °C), стійкий проти агресивних середовищ. Застосовується для виготовлення кабелів, плівок, труб, ємкостей як технічного, так і побутового призначення тощо. Недоліки: низька гранична температура експлуатації, висока газопроникність і низька маслостійкість.


Slide 12

ПОЛІПРОПІЛЕН Поліпропілен — полімер пропілену, твердий матеріал загальнотехнічного призначення, що має високі електроізоляційні властивості, водо- і хімічну стійкість. Існують марки, що отримали допуск до контакту з харчовими продуктами. Недоліки: низька морозостійкість (— 15 °С), горючість, незадовільна склеюваність, здатність накопичувати статичну електрику. Використовується в медицині, харчовій промисловості (пакувальні плівки) та електротехніці


Slide 13

ПОЛІСТИРОЛ Полістирол— продукт полімеризації стиролу, термопласт загальнотехнічного призначення. Завдяки добрим механічним властивостям, прозорості і зовнішньому вигляду, він використовується у світлотехніці та виробах культурно-побутового призначення. Він добре обробляється різанням та склеюється. Є хорошим діелектриком у широкому діапазоні частот, завдяки чому використовується в електротехніці. Нетоксичний, водо- і радіаційно стійкий, через що використовується у харчовій галузі і медичній техніці. Недоліки: крихкість, низька ударна в'язкість, здатність до статичної електризації, низька теплостійкість та хімічна стійкість, горючість.


Slide 14

ПОЛІМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ Поліметилметакрилат — полімер метилметакрилату, твердий прозорий матеріал загальнотехнічного призначення. Не розчиняється у воді, спиртах, стійкий до дії розбавлених лугів, кислот, фізіологічно не шкідливий і стійкий до біологічних середовищ. Морозостійкий (—60 °С). Характеризується високою прозорістю. Виготовляється у вигляді аркушів товщиною від 0,8 мм до 24 мм, які характеризуються високою атмосферостійкістю, добрими фізико-механічними та електроізоляційними властивостями. Застосовується в авіабудуванні (авіаційне скло), автомобілебудуванні (ковпаки ліхтарів), світлотехніці. Недоліки: низька міцність при ударі, горючість, низькі діелектричні характеристики при високих частотах, здатність до поверхнеавго розтріскування у присутності кисню.


Slide 15

ПОЛІЕТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ Поліетилентерефталат— термопластик, відомий під різними фірмовими назвами (терилен — Великобританія, дакрон — США, тергал — Франція, теторон — Японія). Тверда, безбарвна, прозора речовина в аморфному стані і біла, непрозора в кристалічному стані. Переходить у прозорий стан при нагріванні до температури склування і залишається в ньому при різкому охолодженні. Відрізняється хорошими механічними властивостями, зносостійкістю є хорошим діелектриком. Використовується у вигляді хімічних волокон для побутових потреб; є матеріалом ємкостей для рідких продуктів харчування та ін. Недоліки: абсолютно нестійкий до дії каустичної соди: як до концентрованих розчинів, так і до розведених, а дія концентрованих розчинів соляної кислоти призводить до рівномірного зменшення товщини стінок тари.


Slide 16

ФТОРОПЛАСТИ Фторопласти — група полімерів на основі фторомістких поліолефінів і їх співполімерів, до яких відносяться політетрафторетилен, політрифторхлоретилен, полівініліденфторид та ін. Полівінілхлорид — аморфний полімер вінілхлориду з високою міжмолекулярною взаємодією. Атмосферостійкий, самозгасаючий при горінні, однак при горінні виділяються екологічно шкідливі діоксини. При нагріванні до температур 150...170 °С починає розкладатись з виділенням хлороводню. Тому до нього вводять термостабілізатори (солі кальцію, цинку, барію). ПОЛІВІНІЛХЛОРИД


Slide 17

Пластичні маси широко застосовуються при виробництві медичних приладів, апаратів та інших виробів медичного призначення. Зокрема, з целулоїду, який отримують з нітроцелюлози, камфори і етилового спирту, виготовляють оправи і футляри для окулярів. З полівінілхлоридного пластикату виготовляють підкладну і компресну клейонку, катетери, дренажі. З капрону – капронові нитки як шовний хірургічний матеріал, різні деталі до медичного обладнання. З ефірів акрилової кислоти отримують прозору, як скло, пластмасу, яку називають плексиглазом. Акрилати, які отримують при полімеризації акрилової та метакрилової кислот, застосовують для виготовлення різних видів зубних, щелепних, очних протезів і протезів для обличчя. З пластмаси АКР- 7 виготовляють штучні очі. З фторопласту-4 виготовляють клапани серця та деталі для слухового апарату. З фенопластів – корпуси тонометрів і сфігмоманометрів, деталі електромедичних апаратів.


Slide 18

Ящик з поліетилену високої щільності для скляних пляшок


Slide 19

Поліпропіленова кришка упакування цукерок Tic-tac


Slide 20

Пакувальний матеріал із пінополістиролу


Slide 21

Труби з ПВХ (полівінілхлориду)


Slide 22

Поліуретанова кухонна губка


Slide 23

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ :)


×

HTML:

Ссылка: