Використання стилів у текстових документах


The Presentation inside:

Slide 0

Використання стилів у текстових документах Урок 7


Slide 1

Стиль – це набір значень властивостей об’єктів певного типу, який має ім’я. Експрес-стилі- значення властивостей об’єктів підібрані гармонійно, з урахуванням основних вимог дизайну. Структура документа – це ієрархічна схема розміщення складових частин документа. Визначення


Slide 2

Готуючи офіційні документи різних видів (накази, довідки, заяви слід дотримуватися єдиних вимог до їхнього оформлення, структури та змісту, які встановлюються нормативними актами – деравними стандартами. На сьогодні в Україні застосовуються кілька основних стандартів оформлення документів, які постійно поповнюють. Наприклад, ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-зпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів». службові документи оформляються на папері формату А4 (210 ? 297 см) та А5 (210 ? 148 см); окремі види документів можуть оформлюватися на папері формату A3 (297 ? 420 см) і А6 (105 ? 148 см); мінімальні розміри полів складають: ліве – 30 мм; праве – 10 мм; верхнє і нижнє – по 20 мм; шрифт основного тексту – Times New Roman, розмір 12–14 пт, між- рядковий інтервал – 1–1,5 рядка, відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; зображення емблеми організації або товарний знак розміщується біля лівого поля на одному рівні з назвою організації. Крім того, в стандарті визначаються структура та правила оформлення списків, таблиць, дат, нумерації та інших об’єктів. Правила стильового оформлення документів різних типів


Slide 3

Обсяг документа – до 30 друкованих сторінок, аркуші формату А4, формат файлу текстового редактора Microsoft Word, на одній сторінці – 40±?2 рядки; шрифт – Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5 рядка, вирівнювання – по ширині; абзацний відступ – 1,25 см; поля: верхнє – 20 мм; ліве і нижнє – не менше 20 мм, праве – 10 мм; заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу подвійним інтервалом; заголовки структурних частин уводяться великими літерами з вирівнюванням по центру; заголовки підрозділів уводяться малими (крім першої) літерами з абзацним відступом. Крапку в кінці заголовка не ставлять;? нумерація сторінок: арабськими цифрами у правому верхньому куті без знака №, першою сторінкою є титульна, яка не нумерується. Правила оформлення науково-дослідницьких робіт МАН


Slide 4

Приклади стилів різних об’єктів у Word 2007


Slide 5

Приклад структури підручника


Slide 6

Структура документа Вид - структура +якщо у рівня є підрівні або підпорядкований текст; – якщо у рівня відсутній підпорядкований текст; – якщо цей текст має найнижчий рівень (так званий основний текст, до якого не застосовувалися стилі заголовків).


Slide 7

Експрес - стилі Головна - Стилі


Slide 8

Відкрити файл Списки. Скопіювати три типи списків і застосувати до них різні типи стилів. Параметри стилів вказати нижче списку до, якого він був застосований. Завдання 1


Slide 9

Створення нового стилю для текстових об’єктів. Завдання 2


Slide 10

Завдання3 Скопіювати нумерований список і перетворити його на таблицю. Застосувати до неї вибраний вами стиль.


Slide 11

Скопіювати таблицю і вставити таблицю нижче. Створити власний стиль для таблиці. Завдання 4


Slide 12

1. Застосувати тему до всього вашого документа. Зверніть увагу, які частини документа змінилися. Завдання 5


Slide 13

Зміст документа – це перелік назв структурних частин до- кумента, впорядкований відповідно до його ієрархічної схеми, із зазначенням відповідних номерів сторінок. Додати заголовки для цього документа і встановити їх стиль Заголовок 1. Вставити пусту сторінку. (Разметка станицы – Разрывы страницы) Створити зміст документа на пустій сторінці. Зберегти ваш документ під назвою СТИЛІ. Завдання 6


×

HTML:

Ссылка: